SAA A1-A6, Diemen – Almere, Schiphol Almere Amsterdam

opdrachtgever

  • Fast Lanes (aanneemcombinatie Strukton/FCC/Alpine)

planteam

  • Ernst van Rijn
  • Paul Kersten
  • Svet Gavrilov
  • Sacha Buck
  • Siske van Hoof
  • Peter Spijksma

ontwerp

2012

in samenwerking met

  • Driedee Graphics

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De A1-A6 vormt een deeltracé van het SAA (Schiphol Amsterdam Almere) – project, tussen knooppunt Diemen en de aansluiting Almere Havendreef. Met het oog op de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad dienen beide wegdelen aanzienlijk verbreed te worden, de A1 wordt ter hoogte van Muiden ook verlegd. Dit resulteert in een hele reeks landschappelijke inpassingsopgaven en tevens een groot aantal nieuwe of uit te breiden kunstwerken en geluidschermen met een generiek ‘snelwegkarakter’. Daarnaast kent het tracé een viertal opvallende ‘specials’. Een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat onderdeel uitmaken van de imposante bruggenreeks ter plaatse. Bij Muiden wordt de rivier de Vecht middels een aquaduct over de A1 gevoerd. De 240 meter lange boogbrug waarmee het spoor bij Muiderberg de snelweg oversteekt wordt een nieuwe landmark, van ver af zichtbaar. De Hollandse Brug die het Nieuwe met het Oude land verbindt over het Gooimeer wordt verdubbeld.

In opdracht van de aanneemcombinatie Fast Lanes heeft wUrck in de Concurrentiegerichte Dialoog fase de vormgeving en de ruimtelijke kwaliteit van het aanbestedingsontwerp integraal aangestuurd – zowel architectonisch als landschaparchitectonisch. Naast alle technische en omgevingsrandvoorwaarden werd het uitgangspunt van de werkzaamheden gevormd door het door Rijkswaterstaat opgestelde Ambitiedocument, dat is te beschouwen als een Esthetisch Programma van Eisen. Op basis hiervan is door wUrck een meer specifieke Vormgevingsvisie opgesteld die de consistentie van vormgeving en ruimtelijke kwaliteit gedurende het hele proces beoogt te waarborgen. Tevens zijn een tweetal ‘generieke’ kunstwerken ( een snelwegviaduct en een –onderdoorgang) en het geluidscherm ontworpen, als toetssteen voor de verdere uitwerking na gunning. Met het oog op het proces en de prijsvorming zijn daarnaast ook de vier specials, in nauwe samenspraak met de technisch specialisten van de aannemerscombinatie, doorontworpen, alsmede het wegprofiel en de landschappelijke inpassing daarvan..