Santwijckse Poort, Tiel

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Tiel

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Oriol Casas Cancer
  • Danli Sheng

ontwerp

2012-2013

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het nieuwe winkelen
De Retailsector verkeert al jaren in zwaar weer. En eerder door structurele dan conjuncturele oorzaken. Dat vraagt om een heel andere blik op binnensteden en in het bijzonder op de kernwinkelgebieden.

Winkelgebieden
De beleving van binnensteden, zowel ruimtelijk als functioneel, speelt een steeds grotere rol bij de hedendaagse, zelfbewuste winkelconsument. Aanvullende voorzieningen op het gebied van cultuur, ontspanning en recreatie worden minstens zo belangrijk als de ‘kernactiviteit’ van de centra zoals we die kenden: het winkelen. De gemeente Tiel beseft dit en heeft een visie op de binnenstad waarin geprioriteerd wordt op een drietal ‘Poorten’ aan de randen van het kernwinkelgebied. Voor de Santwijckse Poort aan de oostzijde heeft wUrck eerst een Ruimtelijk Kader opgesteld en vervolgens een stedenbouwkundige variantenstudie.

Zo mooi als de Oude Stad zich presenteert aan de Waal, zo rommelig toont ze zich aan de Havendijk. De winkelroutes verwateren geleidelijk in een parkeerplaats op de gedempte Oude Haven. De bebouwing lijkt versleten, onaf en is op geen enkele wijze uitnodigend voor het publiek. De locatie is qua hoogteverschillen bovendien vrij complex door het profiel van de Havendijk.

wUrck is aan de slag gegaan met het mobiliseren van alle belanghebbenden op de locatie, zijnde particuliere eigenaren van winkelpanden, vertegenwoordigers van grondeigenaren en grondeigenaren met ontwikkelambities. Veel individuele belangen dus, maar allen in het besef dat een kwaliteitsslag alleen gemaakt kan worden op basis van een gezamenlijke aanpak.

Variantenstudies
Als randvoorwaarde voor ontwikkeling is een conceptuele visie geschetst waaruit de volgende uitgangspunten zijn te distilleren:
• Een logische routing en afronding van het kernwinkelgebied;
• Een kwalitatieve oriëntatie van de Santwijckse Poort op de Waal, de dijk en de Vluchthaven;
• Een ruimtelijke en functionele continuïteit van de groene gordel rond de oude stad.
• Santwijckse Poort als markante entree van de binnenstad, vanaf de A15 via de Binnenhoek.

Er zijn drie varianten uitgewerkt die vooral verschillen in de wijze waarop het parkeren voor de centrumbezoekers is opgelost aan de oostzijde van de Havendijk en de wijze waarop de ruimtelijk-functionele verbinding tussen de beide gebieden aan weerszijden van de dijk wordt gemaakt.