Winkelcentrum Tolberg, Roosendaal

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • WP Retail Invest

planteam

 • Ernst van Rijn
 • Oriol Casas
 • Remco Bangma
 • Daam van der Leij
 • Kelvin Li
 • Sacha Buck
 • Svet Gavrilov

ontwerp

2012

oplevering

2022

in samenwerking met

 • Tom Grootscholten
 • Bouwgroep Moonen
 • Wouters Bouwadvies
 • Drietech & Verhoef Ingenieursbureau
 • LBP|SIGHT
 • IMd Raadgevende Ingenieurs
 • Heko

fotografie

Walter Frisart FOTOwerk

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In opdracht van WP Retail Invest heeft wUrck het stedenbouwkundig plan en vervolgens het architectonisch het ontwerp gemaakt voor de vernieuwing en uitbreiding van Winkelcentrum Tolberg. Een nieuwe sportzaal en een nieuwe entree voor wijkcentrum de Bergspil maken eveneens onderdeel uit van het plan.

Winkelcentrum Tolberg is centraal gelegen in de gelijknamige uitbreidingswijk, beiden stammen voornamelijk uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het huidige winkelcentrum is georganiseerd rondom een afgeknot assenkruis van met polycarbonaat overdekte passages, met een wijdlopige, halfopen centrale ruimte in het hart. Het centrum kent een naar binnen gekeerd en daarmee weinig uitnodigend karakter, het ontbeert uitstraling en verbinding naar de omliggende wijk. Het interieur van het winkelcentrum oogt sleets en gedateerd en is toe aan een ‘make-over’.

Dorpshart
De herontwikkeling van het centrum is een uitgelezen kans om het gemoedelijke karakter en de dorpse inborst van Tolberg meer dan nu het geval is tot uitdrukking te brengen in het hart van de wijk. Niet alleen een plek om snel en gemakkelijk de dagelijkse boodschappen te doen maar ook een uitnodigende centrale ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers, die het karakter van de wijk weerspiegelt. Het dorpshart van Tolberg.

Om Tolbergcentrum beter zijn rol als hart van de wijk te laten spelen is een kwaliteitsslag noodzakelijk. De opgave is om met een beperkte uitbreiding en een efficiënte inzet van middelen het wijkcentrum een nieuwe en duurzame levensverwachting te geven. Dat vraagt niet alleen om een goede branchering en een algemene opfrisbeurt maar ook om een aantal stedenbouwkundige ingrepen die het centrum beter laten functioneren en letterlijk een nieuw gezicht geven.
Het concept van het dorpshart vertaalt zich naar een centrum met een meer losse, naar buiten gekeerde opzet van gebouwen op een erf, met een ‘landelijk’ silhouet. Een opzet waarin ook ontwikkelingen in de verdere toekomst op vanzelfsprekende wijze een plaats kunnen krijgen.
Het dorpse karakter komt eveneens tot uitdrukking in een warmere uitstraling voor het centrum, waarin de toepassing van hout een belangrijke rol speelt.

Huis aan het plein
Het pleingebouw vormt de eerste aanzet voor het ontstaan van een ‘dorpserf’ dat het centrum naar buiten keert en met zijn karakteristieke gekapte silhouet een herkenbaar gezicht geeft. Het nieuwe ‘huis aan het plein’ herbergt winkelruimtes op de begane grond en op de verdieping de elders uit het centrum verplaatste sportzaal, waardoor het gebouw niet alleen een aangename functiemenging kent maar ook een stevige hoogte die het tot baken van het vernieuwde centrum maakt.

De gevels van het pleingebouw worden geheel in naturel vergrijzend lariks uitgevoerd. De toepassing van twee verschillende plankbreedtes geven een subtiele verfijning aan geveltextuur, met een plintzone en ‘luiken’ naast enkele grote gevelopeningen. Twee grote wit omkaderde vensters voorzien de op de verdieping gelegen sportzaal van daglicht en openen deze naar de omgeving. Het hoge entreevenster van de sportzaal gaat een visuele relatie aan met de brede nieuwe entree van het wijkcentrum, samen definiëren ze een kleinschalig voorplein.

Passages en huiskamer
Het bestaande assenkruis wordt voorzien van een nieuwe passagearm aan de noordzijde en krijgt daarmee een duidelijk gedefinieerde, overzichtelijke en afsluitbare vorm. Met het oog op een aangenamer klimaat worden de passagedaken deels geopend en voorzien van helder glas. Op het snijpunt van de drie passages wordt een nieuwe, behaaglijk overdekte pleinruimte gerealiseerd, compacter en met meer hoogte dan het huidige plein: de Huiskamer, het hart van het centrum. Het glazen dak van de Huiskamer wordt gedragen door een markante boomconstructie, uitgevoerd in gelamineerd lariks. Hout keert terug in de vorm van gevelkaders rond de winkelfronten en lamellen aan het plafond, die gezamenlijk meer eenheid en een warmere uitstraling geven aan de winkel passages. Een nieuwe, strakke bestrating in warme tonen maakt de ‘make-over’ compleet.
De passage-entrees krijgen een uitnodigend karakter, gemarkeerd door een opvallende houten spantconstructie. Het spant articuleert de vorm en materialisering van de passage naar de omgeving en legt een visuele de verbinding tussen de boomconstructie ‘binnen’ en het pleingebouw ‘buiten’.

Plandeel C
Op de locatie van de huidige sportzaal wordt een nieuw winkelvolume gerealiseerd. Dit bouwdeel is aan drie zijde omsloten door bestaande bebouwing. De enige zichtbare gevel, de zuidgevel, krijgt een ingetogen karakter. In afstemming met de naastgelegen bestaande bebouwing wordt de gevel uitgevoerd in een gemêleerde gele baksteen. Een patroon van terugliggende vlakken geeft een subtiel cachet aan de grotendeels gesloten gevel.

Entree Bergspil
Het wijkcentrum krijgt een nieuwe, transparante entree die het gebouw heroriënteert op de nieuwe stedenbouwkundige situatie en tevens een visuele relatie legt met de entree van de sportzaal. De gelegenheid wordt tevens aangegrepen om het ruimtelijke interieur van de Bergspil veel sterker dan in de huidige situatie te koppelen met de buitenwereld.