Twee Heuvels, Rotterdam

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • Gemeente Rotterdam
 • Slokker Vastgoed

planteam

 • Oriol Casas Cancer
 • Paul Kersten
 • Remco Bangma
 • Kelvin Li
 • Mieke van der Arend
 • Antonis Athanasiou
 • Leander Rispens
 • Jakob Grambow
 • Antoine Griffon

ontwerp

2019-2020

in samenwerking met

 • DGMR
 • De Wijde Blik
 • DeWoonexpert/Schieland Borsboom
 • Ooms Makelaars
 • Bureau Stadsnatuur
 • Slokker Bouw

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Groene cascade
Aan de noordrand van Park De Twee Heuvels hebben wij een plan ontwikkeld voor 32 eengezinswoningen met een hoge ambitie op gebied van duurzaamheid, circulariteit en natuurinclusief bouwen.

Stedenbouw en landschappelijke inpassing
Het groene, parkachtige en open karakter van de locatie wordt versterkt door het realiseren van een organische, open en transparante structuur, opgebouwd uit kleine componenten. Door hun korrelgrootte en diversiteit vertonen de woningen gelijkenis met vormen uit de natuur, zoals deze voorkomen in bloemen, moleculen of kristallen. Het zijn structuren die aaneengeschakeld een organisch geheel vormen en daardoor goed aansluiten op de vormentaal van het Engelse landschapspark.

De woningen zijn georganiseerd in 3 compacte clusters, van 8 tot 14 woningen, rondom een gemeenschappelijk hof. Door de bouwvolumes subtiel op te tillen boven het omliggende maaiveld en de terrassen te voorzien van plantenbakken creëren we meer privacy voor de bewoners. Door de gekozen beplanting en het creëren van laagtes en wadi’s wordt een geleidelijke en landschappelijke overgang gerealiseerd van het openbare park naar de private woningen.

De hoven krijgen een groene inrichting maar contrasteren met het open karakter van het park. De voordeuren van de woningen zijn op de hoven georiënteerd. Plantvakken en begroeide pergola’s maken onderdeel uit van de gevels en zorgen voor een geleidelijke overgang van binnen naar buiten. Onder de pergola’s kunnen bewoners één auto voor de deur parkeren. Overige auto’s kunnen aan de noordrand van de kavels worden geparkeerd. Deze parkeervoorziening is zo ontworpen dat ze bij dalend autobezit eenvoudig terug kan worden gegeven aan het park. We hebben uitvoerig gekeken naar de kansen die het bouwen in het park biedt voor het versterkten van de biodiversiteit. De dakranden, daken, holtes in gevels en onder terrassen kunnen op diverse manier worden ingezet en gedetailleerd. Er ontstaan plekken voor vleermuizen, uilen, egels, marters, mussen en mezen, spreeuwen en zwaluwen. Voor vele van deze soorten is het park een soort restaurant en zijn de voorzieningen die wij treffen een plek van meer rust.

Groende daken, wadi’s, kruidenrijk grasland, vrucht- en fruitbomen en besdragende struiken verrijken het park. Deze overgangszones zijn interessante gebieden voor allerlei soorten planten en dieren.

Verlichting is subtiel en strategisch geplaats zodat voor de bewoners een vriendelijke thuiskomst wordt gerealiseerd en lichtvervuiling wordt vermeden.

Hemelwater bufferen we deels op de kruidendaken en wordt verder via de pergola’s afgevoerd naar een waterput per woning. Deze kan men gebruiken voor het beregenen van de beplanting in de hoven en de eigen plantenbakken. Beide kavels krijgen een zichtbaar (speel)waterelement die het water afvoert naar de grote park vijver of een wadi.

Architectuur en duurzaamheid
Rondom de drie hoven zijn drie sculpturale houten woonclusters gerealiseerd die op het landschap reageren, het versterken en er als vanzelfsprekend in opgaan. De stedenbouwkundige opzet en de diversiteit aan woningtypen vertaalt zich in een zeer gevarieerde compositie. We maken gebruik van natuurlijke en plaatselijke materialen met warme en genuanceerde tinten. Onbehandeld verduurzaamd hout voor de gevels, natuursteen voor de plint en aluminium en hout voor de kozijnen.

De woningen zijn klassiek opgebouwd uit een plint, een middendeel en een kroon. De plint is robuust en de bovenbouw lichtvoetig. Plint en middendeel versterken de horizontale compositie van de clusters Rotterdam en zorgen voor een verankering met de omgeving. De kroon krijgt een gebroken silhouet dat de relaties tussen hoven en park versterkt en de skyline van de verschillende woonclusters verrijkt. De combinatie van een getrapte footprint en een gebroken silhouet resulteert in een groene cascade van ‘setbacks’ die het contrast tussen architectuur en landschap verzacht.

Alle woningen zijn optimaal gesitueerd met een directe relatie met het park en een meer collectief en beschut binnengebied waar volop ruimte is om elkaar te ontmoeten en waar kinderen kunnen spelen. De terrassen zijn integraal onderdeel van de architectuur van de woningen.

Het plan is opgebouwd uit 6 modulair ontworpen basistypen. Door de modulaire opbouw, de flexibele indeling en de mogelijkheden van uitbreiding resulteert dit in een veelvoud aan woningtypen. De kern van alle woningen is gelijk, een kern met trappenhuis, entree, berging en installaties.

Elke woning heeft een zogenaamd ‘energiedak’, dit is het hoogste gelegen dak van de woning dat geheel is gereserveerd voor oost-west georiënteerde PV-panelen. De overige dakvlakken zijn uitgevoerd als kruidendaken. De woningen zijn 100% energieneutraal ontworpen en aangesloten op het warmtenet van Rotterdam.

De woningen zijn gebouwd met duurzame materialen. De keuze voor een modulair systeem faciliteert de prefabricage van onderdelen als de kern, pergola’s, gevels (HSB) en installaties. Dit modulaire systeem draagt ook bij aan de mogelijkheid om materialen eenvoudig een nieuwe bestemming te geven.