Brug Kop Weespertrekvaart, Amsterdam

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • Gemeente Amsterdam

planteam

 • Oriol Casas Cancer
 • Roeland Bornebroek
 • Kelvin Li
 • Antoine Griffon
 • Daam van der Leij
 • Celinda Versluis

ontwerp

2021

in samenwerking met

 • Reimert
 • Van der Zalm
 • TAS
 • PT structural design & analysis bv
 • EPC

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Elegante schakel
De brug Kop Weespertrekvaart is een nieuwe verbinding van Amsterdam Zuidoost en Duivendrecht naar Amsterdam Centrum. Ze overbrugt de Weespertrekvaart en is daarmee een fysiek sluitstuk in de fiets- en voetgangersroute van de Weespertrekvaartbuurt. Ze is de schakel tussen het landschappelijke, groene karakter van Amsteldorp en Watergraafsmeer aan de oostkant en het meer stedelijke karakter aan de westkant.

Rust boven de vaart
De Weespertrekvaart is een markant en historisch element in de omgeving. De inpassing van de brug is zorgvuldig gekozen zodat de visuele impact beperkt wordt. De brug is een eigentijds element dat boven de Weespertrekvaart zweeft. Haar locatie is strategisch, maar de functie is bescheiden.

De vormgeving van de brug is op de ronde en vloeiende vormen van boten geïnspireerd. De verwijzing naar historische trekvaartboten of de roeiboten van de huidige recreanten zijn een knipoog naar de historie en het huidige gebruik van de Weespertrekvaart.

Asymmetrisch ensemble
Door de keuze voor een draaibrug wordt het asymmetrische karakter van het ensemble versterkt. Ter hoogte van de draaispil krijgen de randliggers een subtiele verhoging. Hierdoor komt het constructieve zwaartepunt van de brug aan de zijde van de Weespertrekvaartbuurt te liggen en vormt zich een asymmetrie in het brugaanzicht die dit benadrukt.
De brug landt aan op karakteristiek twee verschillende oevers. Niet alleen krijgt de brug een sterker silhouet aan de kant van de Weespertrekvaartbuurt maar ook worden de aanlandingen op verschillende wijze opgelost. Waar de trekschuit zich eenduidig en terughoudend manifesteert op de polderdijk, is de brug constructiever en zwaarder vormgegeven aan de stedelijke zijde.

Constructieve eenvoud
Techniek en architectuur zijn als vanzelfsprekend geïntegreerd in het ontwerp. Het constructieve principe van deze draaibrug kenmerkt zich door eenvoud en robuustheid. Om de spil draait de gebalanceerde brug in het horizontale vlak. Onderaan de spil rust het geheel via de draaikrans op een betonnen pijler met paalfundering. Het hoogteverloop in de randkokers is gerelateerd aan het krachtsverloop en benadrukt het excentrische karakter van het ontwerp.

Een draaibrug heeft als voordeel dat er een doorvaart ontstaat zonder beperking in de doorvaarthoogte, terwijl de brug toch snel open en dicht kan gaan. Daarnaast heeft een draaibrug het voordeel dat deze veel minder gevoelig is voor windbelastingen omdat de brug laag bij de waterlijn blijft en het bewegingswerk lichter uitgevoerd kan worden.

Natuurinclusieve plint
In de huidige situatie zijn de oevers aan beide zijden van de Weespertrekvaart met aandacht voor ecologie aangelegd. De stortstenen aan de westoever zijn aangebracht als leefgebied van vissen. Aan de oostzijde zijn bij het vernieuwen van de damwand fauna uittreedplaatsen aangelegd. De groene strook langs de oostelijke oever maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone. De strook dient ook als schuilplek voor kleine zoogdieren die vanuit de fauna uittreedplaats uit de Weespertrekvaart komen voordat ze via de ecologische structuren doortrekken. De brug bouwt deze maatregelen verder uit en verzorgt voor meer soorten een leefplek.

Met een basculekelder is voorkomen wat een significant obstakel zou zijn in de Weespertrekvaart. Door het gebruik van gerichte verlichting vanuit masten op de brug en leuningverlichting langs de randen van het dek voorkomen wij uitstraling van verlichting naar het wateroppervlak zodat een negatief effect voor vleermuizen wordt voorkomen.