Zuiderzeestraatweg, Harderwijk

opdrachtgever

  • Gelders Genootschap
  • Gemeente Harderwijk

planteam

  • Paul Kersten
  • Gijs Wolfs
  • Jakob Grambow
  • Mark van der Lugt

ontwerp

2011

in samenwerking met

  • Driedee Graphics

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In opdracht van de gemeente Harderwijk en in samenwerking met het Gelders Genootschap heeft wUrck een ontwerpvisie voor de Zuiderzeestraatweg in Harderwijk opgesteld. Voor de regio is dit een bijzonder project omdat hierbij is geëxperimenteerd om cultuurhistorie en landschapsontwerp op een meer intensieve manier te betrekken bij de herinrichting van een weg. Dit project wordt daarom ondersteund door het Cultuurfonds Belverdere van het Rijk met een subsidie. Naast het betrekken van de cultuurhistorische component is het ontwerp in belangrijke mate tot stand gekomen door participatie met de bewoners.

De Zuiderzeestraatroute is een cultuurhistorische waardevolle route van Amersfoort naar Zwolle. Het deel ten Oosten van Harderwijk zal de komende jaren worden gereconstrueerd. In dit kader is dit onderliggende plan gemaakt dat met behoud èn versterking van de cultuurhistorische waarden een veiligere en beter beheerbare verbinding nastreeft. Deze studie schetst de kaders en geeft een totaalplan waarbinnen de komende jaren gewerkt kan gaan worden aan een gefaseerde integrale uitvoering van de werkzaamheden binnen de gemeente Harderwijk.

De gemeente Harderwijk is op basis van dit plan eind 2011 met de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg gestart om de verkeersveiligheid te verhogen en de geluidsoverlast te verlagen. De nieuwe woonwijk Hoge Varen krijgt een goede aansluiting op de weg en de omgeving van de rotonde De Tippe gaat verkleuren in een brink. Verder wordt de cultuurhistorie van de oude verbindingsweg versterkt door de karakteristieken weer in ere te herstellen.

Met name is ingezet op de continuïteit van het dwarsprofiel, de interactie met de doorsneden gebieden (Brink, Landgoederen, kruisingen met historische wegenpatroon) en het lichtbeeld.

Over de ontwerpvoorstellen in het gehucht Hierden is intensief met de bewoners overlegd. De positionering van het beeld van “Stientje”, de verblijfkwaliteit van de Brink en de oversteekbaarheid van de weg waren belangrijke issues. Het voorliggende ontwerp wordt met volledige instemming gedragen door de omwonenden.

Hoewel de focus nu ligt op het tractdeel ten oosten van Harderwijk tot aan Nunspeet, is de ontwerpvisie richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen aan het gehele tracé van de Zuiderzeestraatroute.