Zuidoostkwartier, Roosendaal

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Roosendaal

planteam

  • Paul Kersten
  • Gijs Wolfs
  • Lucia Longoni

ontwerp

2006-2010

in samenwerking met

  • Driedee Graphics

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Slangenmodel
De sloop van de grote sport- en evenementenhal langs de A58 in Roosendaal schept ruimte voor een gemengd nieuw programma. Het stedenbouwkundig plan biedt ruimte aan een scholengemeenschap, een centrum voor Geestelijke Gezondheid, een dagopvang voor gehandicapte kinderen en een woonprogramma.

Geluidwering
Met de sloop van een 12 meter hoge sporthal verdween ook de geluidswering voor de achterliggende woonwijk. wUrck maakte een stedenbouwkundig model waarbij nieuwbouw de achterliggende woonwijk in de luwte legt en waardoor geluidsschermen zoveel mogelijk achterwege kunnen blijven.

Samen met de architecten van de nieuwbouw stelde wUrck een beeldkwaliteitsplan op. Daarbij werd gekozen voor het model “slang”. Het programma is logisch gepositioneerd in een lange zigzag wand met een kop en een staart in dezelfde baksteen en met een overeenkomstig architectuurbeeld. Het grote volume van de meerlaagse sporthal, het slangenei, ligt langs de A58.

wUrck kreeg ook de opdracht voor het maken van de inrichtingsplannen voor de buitenruimten. Zowel het beeld voor de private ontwikkelingen als voor de collectieve openbare ruimte, het parkeren en de ontsluitingswegen is integraal ontworpen.

Groene kwaliteiten
Bijzonder aan dit plan is dat er een extra accent is gelegd op de groene kwaliteiten. Met verschillende groentypen (grasstenen, hagen, bomenrijen, stuiken en geluidschermen) wordt een optimaal verblijfsklimaat nagestreefd, zowel wat betreft de fysieke aspecten geluid en fijnstof maar ook als leefgebied voor mens en dier. Dit project is door de Provincie Noord-Brabant gesubsidieerd en is aangemerkt als “Voorbeeldproject Innovatief Groen”.

Op basis van het stedenbouwkundig- en inrichtingsplan zijn in 2011 het Jan Tinbergencollege (ontwerp van Grunstra Architectengroep / Siebren Baars) en in 2012 de sporthal In de Roos (Venhoeven CS) opgeleverd. De zorgvoorzieningen en de woningen werden niet gerealiseerd.