nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Een bijzondere week voor wUrck met drie infrastructurele mijlpalen < >

datum

17.03.2017

ga naar project:

Als eerste heeft Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) het Tracébesluit voor het SAA -project A9 Badhoevedorp – Holendrecht ondertekend. Met het tracébesluit wordt er een belangrijke stap gezet voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad. De A9 wordt verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting. Tegelijk wordt ingezet op een stiller, schoner en groener Amstelveen. De snelweg wordt verdiept aangelegd en ter hoogte van het Oude Dorp en het Stadshart voorzien van brede overkappingen die de twee zijden van Amstelveen op een nieuwe manier verbinden. wUrck heeft voor het RWS-project het Esthetisch Programma van Eisen opgesteld dat onderdeel vormt van het aanbestedingscontract. Ook is wUrck met de gemeente Amstelveen bezig de inrichting van de overkappingen verder uit te werken.

Veelvuldig in de media belicht was ook het officiële startsein, wederom gegeven door Minister Schultz, voor de aanleg van de Rijnlandroute. De Rijnlandroute vormt de nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44 die Leiden ontlast en de nieuwe woningbouwlocatie Valkenburg bij Katwijk ontsluit. Door middel van een lange boortunnel en een verdiepte ligging verbergt de nieuwe weg zich in het waardevolle maar kwetsbare landschap ten zuiden van Leiden. Twee nieuwe knooppunten met fly-overs respectievelijk dive-unders verbinden het tunneltracé met het bestaande netwerk van snelwegen. In het begin van dit jaar won wUrck samen met de aannemerscombinatie Comol5 de aanbesteding en zijn we nu bezig de vormgeving en inpassing van dit veelzijdige infrastructurele project verder uit te werken tot en met de realisatie.

Tot slot is de bouw gestart van de Helperzoomtunnel, als eerste onderdeel van het project Ring Zuid in Groningen. Gemeente, provincie en Rijk hebben de handen ineen geslagen voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg tot een volwaardige snelweg zonder verkeerslichten. De stedelijke snelweg krijgt het karakter van een parkway, royaal ingebed in het groen. Nabij het centrum van de stad, op de Hondsrug, wordt de weg ondergronds aangelegd en vormt de aanleiding voor een groot nieuw stadspark, het Zuiderplantsoen, dat aansluit op het eeuwenoude Sterrebos. Enigszins los daarvan vormt de Helperzoomtunnel een eveneens belangrijke nieuwe stedelijke verbinding onder het spoor. Als vervolg op de gewonnen aanbesteding voor het project werkt wUrck samen met aannemerscombinatie Herepoort aan het uitwerken van de verdiepte ligging en het Zuiderplantsoen, en de bijbehorende kunstwerken tot een integraal stedelijk project.

Lees hier het artikel over het tracébesluit van de A9 op de website van het Parool

Lees hier een artikel in het Leidsch Dagblad over het startschot voor de aanleg van de Rijnlandroute.

Lees hier meer over de aanpak van de Ring Zuid.