Brug Stroomkanaal opgeleverd

datum

06.09.2016

ga naar project:

Het verhaal van Friesland is het verhaal van de liefde voor het landschap en het water en dat hebben we met deze nieuwe brug over het Stroomkanaal in Lemmer leesbaar en tastbaar gemaakt.

In verhouding tot de grandeur van het Woudagemaal (Werelderfgoed) en de Brug Stroomkanaal is de positie van de brug terughoudend. De brug is en blijft wel, in al z’n bescheidenheid, het belangrijkste podium voor het beleven van het waterstaatkundig ensemble en ook een onverbrekelijk, nieuw onderdeel van het landschap.

De Brug Stroomkanaal versterkt de leesbaarheid van het landschap door de rechte lijn van de Lemster Slaperdijk op te pakken. De symmetrie, de rechte lijn, de landhoofden in de lijn van de oevers en de transparantie verduidelijken de kracht van het waterstaatkundig ensemble. De brug wordt aan de omgeving en de historie gehecht door het gebruik van baksteen voor de trap, de voetpaden en de markeringen naast de brug, die zijn ingebed in sobere taluds met gras en bomen.

Fotografie: Jan de Vries