Buitenstad vastgesteld

datum

10.10.2013

ga naar project:

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Buitenstad op 26 september j.l. unaniem vastgesteld.

Enerzijds betekent dit een succesvolle afronding van een boeiend proces waarin bestuur, markt en bewoners kwalitatieve afspraken hebben gemaakt over de ontwikkeling van een gemengd stedelijk stadskwartier, buitendijks ‘afgemeerd’ tussen de vestingstad, de Waal en de uiterwaarden.

Anderzijds vormt het besluit de start van nadere onderzoeken en het opstellen van een stedenbouwkundig plan.