Decennium van Buitenstad

datum

15.07.2021

ga naar project:

10 jaar hollen en stilstaan, maar we zijn nu daar waar we wilden komen: het integraal stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Buitenstad in Zaltbommel is door de Raad vastgesteld. In het najaar gaat het ontwerp bestemmingsplan in procedure.

Een fantastische buitendijkse locatie pal aan de Waal en aan twee zijden omsloten door de Stadshaven en de Werkhaven; in een vis-à-vis met een van de mooiste riviergebonden vestingsteden van Nederland. De nieuwe gemengd-stedelijke buurt ademt de sfeer van de werf zoals die in de 20ste eeuw op deze plek gevestigd was.

Om het buitendijkse karakter beleefbaar te houden is de locatie niet integraal opgehoogd. In de inrichting van buitenruimte en bouwblokken wordt rekening gehouden met hogere waterstanden van de Waal. Die dynamiek van de rivier wordt deels opvangen door maaiveldverhogingen en coupures, deels krijgt het water vrij spel op de kades en de uiterwaardeparken.

10 jaar in gesprek met de betrokken bewoners van de stad. Met argusogen is het ontwerpproces gevolgd. Terecht kritisch vanwege de cultuurhistorische ‘kwetsbaarheid’ van de plek; maar ook hoopvol omdat er eindelijk iets lijkt te gaan gebeuren op een locatie zó dicht bij het centrum die een eeuw lang ontoegankelijk was en nu eindelijk letterlijk en figuurlijk wordt geopenbaard. Deze houding is zeker van invloed geweest op de hoge ambitie die uiteindelijk in het plan herkenbaar is.

10 jaar nog te gaan ook in de uitwerking en realisatie van de architectuur en de buitenruimte in relatief kleine opeenvolgende bouwfasen. In 2022 wordt daarmee gestart.