Drie nieuwe bewoners in Koolhoven losgelaten!

datum

15.11.2018

ga naar project:

Onder grote belangstelling zijn op 13 november door wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg, ecoloog Ronald Goderie en Paul Kersten, landschapsarchitect van wUrck, drie Schotse Hooglanders losgelaten in Koolhoven. Natuurinclusief wonen in optima forma!

Sinds 1999 werkt wUrck aan de woonwijk Koolhoven in Tilburg. Na 20 jaar ontwerpen zullen in 2020 de laatste woningen worden opgeleverd en daarmee wordt het project definitief overgedragen aan de nieuwe bewoners en de natuur. Het oostelijke deel van de wijk, Koolhoven Buiten, is het sluitstuk waar het thema ‘wonen in en met de natuur’ aan de basis heeft gestaan voor het ruimtelijk concept.

Een golfbaan, maisakkers en een rechte landbouwsloot zijn getransformeerd tot een nieuw woonlandschap waar het oorspronkelijke bosbeekdallandschap van de Donge weer is teruggebracht. Daarbinnen is een bijzonder natuurlijk woonmilieu gecreëerd. Symbool voor het natuurlijk wonen, waar planten, mensen en dieren in symbiose leven, zijn hier de Schotse Hooglanders. Zij zijn het beeldmerk van deze wijk – aaibare natuur op een klein beetje afstand. De woningen zijn direct in de begrazingszone opgenomen, dus is het denkbaar dat wanneer je je keukenraam laat openstaan de krop sla ineens van je aanrecht is verdwenen.

Het ecologisch concept voor deze wijk is door wUrck samen met Ronald Goderie van Stichting Taurus bedacht. Er is de drive om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen, in het besef dat nieuwe natuur in de directe woonomgeving een enorme meerwaarde heeft, maar dat bewoners wel ook de ruimte en de mogelijkheid moeten hebben hiervan te genieten. Natuur mag niet op slot en moet bereikbaar en beleefbaar zijn. Dat betekent ook dat de natuur zich moet aanpassen aan de aanwezigheid van de mens. Kinderen die in dit gebied komen om kikkervisjes en salamanders te vangen om zijn dan ook van harte welkom. En de natuur past zich prima aan. Zoals Goderie bij het loslaten van de koeien opmerkte: ‘Deze koeien spreken inmiddels Tilburgs; ze komen uit de Reeshof, waar ze geboren zijn’.

Momenteel werkt wUrck ook aan de wijken Kerckebosch in Zeist en de Vliegbasis Soesterberg. Ook daar wordt in samenwerking met Ronald Goderie en het Utrechts landschap gewerkt aan unieke wijken met nieuwe natuur, tot aan de voordeur!

Fotografie: Roos Pierson