Eerste fietstunnel in Nijkerk in gebruik

datum

08.04.2019

ga naar project:

Afgelopen vrijdag, 5 april, werd in Nijkerk de eerste van twee door wUrck ontworpen fietstunnels in gebruik genomen. De fietstunnels vormen een poort naar de nieuwe woonwijk Doornsteeg. Ze voegen zich in het dorpse karakter van de wijk en zijn ontworpen met maximale aandacht voor sociale veiligheid. Bij wijze van officiële opening fietste wethouder Wim Oosterwijk met Erik Kijlstra van aannemer Reimert op een tandem door de tunnel, vergezeld van leerlingen van groep 5 van Kindcentrum Holk.

De tunnel, onder de Ambachtsstraat, verbindt Doornsteeg met het centrum van Nijkerk. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving zijn de toeritten en frontwanden van de tunnel symmetrisch, met groene taluds aan beide kanten. Later deze maand wordt ook de tweede tunnel, onder de Arkemheenweg, opgeleverd. Beide tunnels hebben frontwanden die zijn bekleed met schanskorven van gegalvaniseerd staal. Deze worden begroeid met klimplanten. De fietspaden worden begeleid door lage keerwanden van baksteen.

Fotografie: Svet Gavrilov