Fietstunnels Doornsteeg, Nijkerk

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Nijkerk

planteam

  • Oriol Casas Cancer
  • Svet Gavrilov
  • Leander Rispens

ontwerp

2017-2018

oplevering

2019

in samenwerking met

  • Reimert Bouw en Infrastructuur
  • Ruim Omgevingsontwikkeling

fotografie

Jan de Vries

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Groene vallei
Twee fietstunnels vormen een poort naar een nieuwe woonwijk van Nijkerk. Ze sluiten aan bij het dorpse karakter van de wijk en zijn ontworpen met maximale aandacht voor sociale veiligheid.

Entree naar de wijk
In haar Structuurvisie 2010-2030 heeft de gemeente Nijkerk Doornsteeg aangewezen als locatie voor een nieuw te ontwikkelen woonwijk. De wijk, tussen het stadscentrum en de A28, zal plaats bieden aan circa 1200 woningen. De eerste fase die in ontwikkeling is genomen betreft het noordelijke deel van het plangebied. Dit deelgebied (‘De Boomgaard’) wordt begrensd door twee drukke verkeerswegen: de Ambachtstraat in het oosten en de Arkemheenweg in het noorden. Om fietsers deze wegen veilig te laten kruisen zijn twee fietstunnels aangelegd.

Het ontwerp van wUrck voor de twee tunnels sluit aan bij het dorpse en groene karakter dat de nieuwbouwwijk zal krijgen. Woningen hebben een gevelafwerking van baksteen en groene hagen als erfafscheiding. De tunnels spelen hierop in door de fietspaden in te bedden in groene taluds en ze te laten begeleiden door lage keerwanden van baksteen. De keerwanden vormen zo een soort van rode loper die de entree naar de wijk markeert en bovendien de twee tunnels identificeert als familie van elkaar.

Groene uitstraling
Om de tunnels zo goed mogelijk in te passen in het groene landschap is gewerkt met taluds. Zo krijgen de toeritten naar de tunnels een groene inbedding en een open en landschappelijk karakter. Om het zicht van de gebruikers niet te beperken zijn de taluds voorzien van bloemrijk gras. De taluds worden tegen het grondwater beschermd door een waterkerende folieconstructie die is gekoppeld aan de betonnen vloer van de toeritten.

De groene uitstraling van de tunnels wordt verder versterkt door de frontwanden te bekleden met schanskorven van gegalvaniseerd staal die begroeid worden met klimplanten. De stenen in de schanskorven zijn van het type Grauwacke. Samen met het net van gegalvaniseerd staal wordt er zo een warm, gemêleerd beeld van bruine en grijze tinten gevormd. De schanskorven worden begroeid met een wilde wingerd, een klimplant die met de seizoenen mee kleurt. Zo passen de tunnels het hele jaar door in het landschap. De klimplanten beschermen de frontwanden bovendien tegen graffiti.

Sociale veiligheid en comfort
Vanwege de sociale veiligheid zijn de tunnels zo kort mogelijk gehouden en de overzichtelijkheid zo groot mogelijk. Bij beide tunnels zijn de gesloten tunneldelen recht en sluiten ze aan op royale, flauwe bochten; dit verhoogt het fietscomfort en garandeert de doorkijk van het intrede- naar het uittredepunt. Het comfort voor de gebruikers is verder geoptimaliseerd door de hellingspercentages van de toeritten zo minimaal mogelijk te maken. (Voor drie van de vier bedragen deze 2,5%, de vierde is 2,9%.) Door de toepassing van groene taluds komt de gebruiker bij het uittredepunt direct uit op een open omgeving en voelen de tunnels minder lang. De lengte van de gesloten tunneldelen is tot het minimum beperkt.

Ook de materiaalkeuzes staan in het teken van de sociale veiligheid. In de gesloten tunneldelen van prefab betonsegmenten zijn de wanden bekleed met hoogglans witte tegels en is het plafond wit gekeimd. Wanden en plafonds zijn graffitibestendig. In de wanden, op de scheiding tussen de tegels en het beton, zijn doorgaande strips LED-verlichting geplaatst die de tunnels een veilig verlichtingsniveau geven. De positionering, 30 cm onder het plafond, leidt tot een optimale verspreiding van het licht.

Ambachtstunnel
De Ambachtstunnel verbindt Doornsteeg met het centrum van Nijkerk. Het aansluitende fietspad wordt omringd door een waterpartij, bomen en een fietscrossparcours. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving zijn de toeritten en frontwanden van de tunnel symmetrisch, met groene taluds aan beide kanten.

Arkemheentunnel
De Arkemheentunnel verbindt Doornsteeg met industrieterrein Watergoor in het noorden. Hier is een asymmetrische doorsnede gemaakt die aansluit op de verschillende functies aan weerszijden van het fietspad. Het groene talud aan de westzijde past bij het open en groene landschap, de oostzijde, waar nieuwe woningen zijn gerealiseerd, heeft een meer stedelijke uitstraling gekregen, met een hogere keermuur. Toch legt ook deze wand een relatie met het landschappelijke karakter van de wijk: ze is voorzien van een baksteenreliëf dat verwijst naar het ritme van de bomen op de historische as die door het plangebied loopt, de Doornsteeg, die de wijk zijn naam heeft gegeven.

gerelateerde projecten

Geluidwallen

Nijkerk Doornsteeg Fase 3

Doornsteeg Fase 3

Nijkerk