wUrck wint aanbesteding fietstunnels in Nijkerk

datum

17.04.2018

ga naar project:

In combinatie met Reimert Bouw en Infrastructuur en Ruim Omgevingsontwikkeling heeft wUrck de aanbesteding gewonnen voor de bouw van twee fietstunnels ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk Doornsteeg in Nijkerk. Het ontwerp scoorde maximaal op alle te beoordelen onderwerpen.

Het ontwerp voor de twee tunnels sluit aan bij het dorpse en groene karakter van de nieuwbouwwijk. De fietspaden worden ingebed in groene taluds en ze worden begeleid door lage keerwanden van baksteen. De keerwanden vormen zo een soort van rode loper die de entree naar de wijk markeert en bovendien de twee tunnels identificeert als familie van elkaar. De groene uitstraling van de tunnels wordt verder versterkt door de frontwanden te bekleden met schanskorven van gegalvaniseerd staal die begroeid worden met klimplanten.

Vanwege de sociale veiligheid zijn de tunnels zo kort mogelijk gehouden en de overzichtelijkheid zo groot mogelijk. Door de toepassing van de groene taluds komt de gebruiker bij het uittredepunt direct uit op een open omgeving en voelen de tunnels minder lang. Voor een zo groot mogelijk comfort in het gebruik zijn de hellingspercentages van de toeritten geminimaliseerd.

De uitvoering zal van start gaan in september. De oplevering is gepland voor maart 2019.