Geluidwallen, Nijkerk Doornsteeg Fase 3

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Nijkerk

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Jakob Grambow
  • Svet Gavrilov
  • Mieke van der Arend

ontwerp

2022

in samenwerking met

  • RHDHV
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschap Vallei en Veluwe

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Groene wallen
Gelegen tussen het open polderlandschap en de nieuwbouwwijk Doornsteeg Fase 3, lopen de twee geluidswallen parallel aan de Arkemheenweg en vormen een groen vallei met verwijzingen naar het achterliggende landschap.

Rustig wonen
De gemeente Nijkerk gaat de nieuwe wijk Doornsteeg afronden met de ontwikkeling van Doornsteeg Fase 3. Om deze woningbouwopgave mogelijk te maken moeten i.v.m. de geluidsbelasting door de A28 en de Arkemheenweg geluidswerende voorzieningen getroffen worden. Het gaat hierbij om een gecombineerde geluidwal + scherm, enerzijds over 530 meter lengte tussen de A28 en de Arkemheenweg, anderzijds aan de binnenzijde van de Arkemheenweg richting woonwijk over een totale lengte van 240 meter. Beide geluidswerende voorzieningen hebben een hoogte van 10m + NAP en zijn, mocht het nodig zijn, toekomstig nog met een meter op te toppen. Ook zijn de eventuele toekomstige uitbreidingen van de A28 naar maximaal 2×4 rijstroken en de Arkemheenweg naar 2×2 rijstroken toekomstig in het ontwerp inpasbaar.

Groene vallei
De snelwegkant van het A28-scherm reflecteert als het ware het tegenoverliggende polderlandschap, met een lichtgroene voorgrond (wal met gras) en de donkergroene opgaande coulisse (gewapende grond en scherm met klimopbeplanting). Aan de A28 kant is het scherm zo steil mogelijk en zo ver mogelijk richting snelweg geplaatst om ruimte te bieden voor een flauw groen talud in richting Arkemheenweg. Het wal en scherm aan de andere kant van Arkemheenweg zijn ook steil vormgegeven door de toepassing van verticale grondkerende wanden. Dit levert ook aan de zijde van het woongebied een flauw talud ten behoeve van de beleveniswaarde en de toegankelijkheid als onderdeel van de coulisselandschap en de groene rand van de wijk. De automobilisten op de Arkemheenweg rijden zo door een groen vallei.

Specials
Op een twee cruciale plekken worden de landschappelijke dragers komend vanaf de woonwijk zichtbaar gemaakt. Zo wordt infrastructuur verbonden met een onderliggende historisch/ landschappelijke laag en tegelijkertijd identiteit gegeven aan de plek. Voor het geluidsscherm langs de A28 is dit de kruising van de Dammersbeek. In het woongebied wordt een breede parkzone ingepast parallel aan de Dammersbeek. Via een duiker onder de A28 stroomt de Dammersbeek in richting Arkemheenpolder. Door het toepassen van een glazenscherm op deze plek wordt een transparante coulisse geboden vanaf het Beekpark in richting Arkemheenpolder en wordt deze kruising ook zichtbaar gemaakt vanaf de A28.

Het historische trac├ę van de Doornsteeg wordt in de noordwestelijke hoek van de locatie onderbroken door de Arkemheenweg en de A28. Een opgetild uitzichtpunt boven de nieuwe geluidswal accentueerd deze markante plek en hersteld de visueel continu├»teit van de historische lijn.
Voor de ontsluiting van de nieuwe woningen komt een nieuwe rotonde op de Arkemheenweg. De rotonde snijdt door het grondlichaam van talud waardoor een oplopende keerwand beplant met kamperfoelie ontstaat.
Het laatste deel van de geluidswal aan de woonwijkkant wordt vervangen door geluidswoningen. De woningen hebben een dove gevel op het noorden en zijn op het zuiden geori├źnteerd. Op deze wijze is de buurt ook maximaal zichtbaar vanaf de hoofdontsluitingsweg.

gerelateerde projecten

Doornsteeg Fase 3

Nijkerk

Fietstunnels Doornsteeg

Nijkerk