Eerste resultaat “Baksteenarchitectuur” Ring Zuid Groningen geslaagd!

datum

09.04.2020

ga naar project:

Zaterdag 3 april j.l. is in Groningen de Helperzoomtunnel in gebruik genomen. Deze nieuwe spoorse onderdoorgang maakt onderdeel uit van de grotere aanpak van de Zuidelijke Ringweg en vervangt de onveilige spoorwegovergang bij de Esperantokruising.

De onderdoorgang is het eerste nieuwe gebouwde kunstwerk van aanneemcombinatie Herepoort.

De verschillende kunstwerken van dit project worden uitgevoerd met een karakteristieke Groningse baksteen van Steenindustrie Strating. De kunstwerken in de ringweg worden als broers en zussen binnen een familie ontworpen. De Helperzoomtunnel is ook verwant maar eerder een verre neef van de rest. Dit komt tot uiting in de afwijkende kleur van het metselwerk en een horizontaal in plaats van verticaal verband.

Door het stoere metselwerk, van dik- en dubbelwaalformaat stenen, ontstaat een stedelijk kunstwerk dat aansluiting vindt bij de rijke baksteentraditie die terug is te vinden in de wijk Helpman. Het interieur van de onderdoorgang is afgewerkt met betonnen voorzetwanden voorzien van een bas-reliëf van eikenstammen. De laanvormige beplanting langs de Helperbrink wordt hiermee doorgezet in de onderdoorgang. Bij de landschappelijke inpassing was er veel aandacht voor het verbeteren van de ecologische structuren. Aan de aanleg hiervan wordt op dit moment nog hard gewerkt.

wUrck maakt sinds de tender onderdeel uit van combinatie Herepoort en werkt nu aan de realisatie van diverse onderdelen zoals deze tunnel maar ook aan de Verdiepte Ligging, de Esperantotunnel en het Zuiderplantsoen. Samen met de opdrachtgevers en uitvoerders zijn we trots op dit eerste resultaat, dat schept vertrouwen voor de komende jaren waarin dit grote project gerealiseerd zal worden.

Fotografie: ARZ/RTV Noord

Filmpjes: ARZ/Raymond Bos
https://youtu.be/09f3E0zxFS4
https://youtu.be/EoNDi0zlR2o