Gebiedsvisie Traverse Amstelveen vastgesteld

datum

12.04.2019

ga naar project:

De A9 krijgt ter hoogte van Amstelveen een verdiepte ligging over een lengte van bijna anderhalve kilometer. Op drie strategische plekken komen brede overkappingen die de barrièrewerking van de snelweg verminderen en de leefbaarheid bevorderen. In opdracht van de gemeente heeft wUrck de Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart opgesteld voor de meest centrale van de drie overkappingen. De Gebiedsvisie is recent door de gemeenteraad vastgesteld en werd afgelopen woensdag onder grote belangstelling op een informatiebijeenkomst toegelicht voor de bevolking van de stad.

De Traverse verbindt Amstelveen op een nieuwe manier over de snelweg en vormt tevens de centrale entree van de stad voor de weggebruiker. De eyecatcher wordt de zogenaamde ‘bomenbrug’ die fietsers en voetgangers kruisingsvrij over de Traverse voert. Reusachtige potten met bomen dragen de landschappelijk ingerichte brugverbinding. De bomenbrug wordt het visitekaartje van Amstelveen aan de rijksweg en staat symbool voor de groene identiteit van de stad.

Een ander belangrijk onderdeel van de visie is om het Stadshart te versterken en een gezicht te geven aan de Traverse. Een nieuwe verbinding legt de koppeling tussen de Bomenbrug en het centrale Stadsplein en ontsluit de bouwlocaties die ontstaan door het verdiepen en overkappen van de snelweg. Nieuw programma maakt het mogelijk het Stadshart als het ware naar buiten te keren en tegelijk het Stadsplein te verlevendigen. Het laatste nieuws hierover is dat het college van B en W heeft ingestemd met een ontwerp-startnotitie voor een nieuwe Pathé-bioscoop. De bioscoop wordt gesitueerd ‘achter’ de Stadsschouwburg maar krijgt zijn publieksentree aan het Stadsplein en zal de hier gesitueerde ‘cultuurstrip’ van nieuw elan voorzien.