Traverse, Amstelveen

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Amstelveen

planteam

  • Ernst van Rijn
  • Gijs Wolfs
  • Laurien Korst
  • Leonardo Marchese
  • Ferdinando d'Alessio

ontwerp

2017-2018

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raster en invulling
De overkapping van de verdiepte A9 maakt het mogelijk noord en zuid op een nieuwe manier te verbinden ter plaatse van de centrale stadsentree: de Traverse van Amstelveen.

Overkapping A9
In het stedelijk gebied van Amstelveen wordt de A9 – als onderdeel van het SAA-project – over een lengte van anderhalve kilometer verdiept aangelegd, overkluisd door drie brede overkappingen. De middelste overkapping ter hoogte van het Stadshart wordt een van de belangrijkste stedelijke entrees van Amstelveen, waarbij het noordelijk en zuidelijk deel van Amstelveen ‘opnieuw’ verbonden worden. De in opdracht van de gemeente ontwikkelde Gebiedsvisie maakt niet alleen de ruimtelijk-programmatische kansen zichtbaar, maar onderzoekt ook de betekenis voor de stad en het nabijgelegen Stadshart, om de Traverse optimaal in te kunnen bedden in de stedelijke context en tegelijk het Stadshart te versterken.

De Gebiedsvisie Traverse bouwt hierbij voort op de Stadshartvisie. Parallelle ontwikkelingen rond de Fietsbrug (prijsvraag), de Cultuurcluster aan het Stadsplein en de totstandkoming van het beeldkwaliteitsplan voor het Stadshart zijn integraal meegenomen in de visie.

Visie en concept
Het doel van de gebiedsontwikkeling is om de verbinding tussen noord en zuid te versterken, en de potenties van het slechten van de huidige (ruimtelijke) barrière van de snelweg te benutten. De Traverse wordt een stedelijke knoop met een grote betekenis en uitstraling voor de hele stad: de plek waar de bewoner thuiskomt en de bezoeker van de stad ontvangen wordt, de nieuwe stadsentree als visitekaartje van Amstelveen. De ontwikkelruimte die ontstaat door de overkapping van de snelweg biedt de kans om de zuidwestzijde van het Stadshart niet alleen uit te breiden en te ‘herschikken’, maar ook om het centrum beter in te bedden in de stedelijke omgeving en letterlijk naar buiten te keren. De Amstelveense kernkwaliteiten ‘groen, internationaal en dynamisch’ zijn daarbij leidend voor de ruimtelijke uitwerking.

Voor de fysieke uitwerking worden een aantal richtinggevende ruimtelijke concepten geïntroduceerd. Het verkeersplein wordt opgevat als een ‘dubbelknoop’ met twee rotondes, waarbij de vormgeving en inrichting de stedelijke noord-zuidverbinding versterken. De Bomenbrug, die voetganger en fietser comfortabel naar de overzijde geleidt, als een ‘dubbel maaiveld’, vormt tegelijkertijd een landmark aan de snelweg. De asymmetrie tussen de centrum-stedelijke bebouwing van het Stadshart aan de noordzijde en het suburbane karakter aan de zuidzijde, wordt in expressief contrast gebracht in het ruimtelijk concept ‘bordes en tuin’. De visie wordt vertaald in een neutraal doch overtuigend stedelijk raster, waar op termijn flexibel invulling aan gegeven kan worden: ‘raster en invulling’.

Baken
In de visie worden ook lokale opgaves en mogelijke specifieke uitwerkingen verkend. Een cruciale opgave binnen het Traversegebied is bijvoorbeeld het ‘Baken’, als iconisch gezicht van het Stadshart aan de Traverse. Dit stedelijke ankerpunt dient een gemengd, stedelijk programma en een dynamische, levendige uitstraling te krijgen om als publieke trekker voor het gebied te functioneren. De Passage vormt een nieuwe directe verbinding tussen het Stadsplein en het Meanderplein aan de voet van het Baken. Hiervoor dient de opzet van het Busplein en de entree Schouwburggarage aangepast te worden. Het overdekte Busplein wordt opgewaardeerd tot een aantrekkelijk stedelijk interieur. In samenhang met de komst van een grote bioscoop wordt de Cultuurcluster getransformeerd, en voorzien van een inpandige laad- en loshof.

Aan de zuidzijde van de Traverse wordt een open, glooiend, parkachtig landschap gerealiseerd, als overgang naar de meer dorpse sfeer aan de Ouderkerkerlaan en in aansluiting bij de programmatische verkleuring van de Bovenlandzone van werken naar wonen. In deze Tuin is een ensemble van drie kloeke vrijstaande gebouwen voorzien rond een gemeenschappelijke groene ‘cour’ – een Amstelveens woonmilieu.