Gewonnen: ecopassage N227

datum

16.04.2015

ga naar project:

De provincie Utrecht heeft BAM geselecteerd voor de bouw van de ecopassage N227 bij Maarn. wUrck stelde het ontwerp op voor de inpassing en de vormgeving van het kunstwerk en werkte intensief samen met het bureau Ecologica en de tendermanager Jelle Visserman van BAM Civiel.
Omdat de provinciale weg ligt in de Ecologische Hoofdstructuur, hecht de provincie veel belang aan de verbetering van de verbinding voor flora en fauna tussen de twee natuurgebieden aan weerszijden van de weg. Zoogdieren zoals boommarters, dassen en reeën, diverse reptielen en amfibieën hebben profijt van de nieuwe verbinding.

BAM legt in de uitvoering de nadruk op de aspecten duurzaam materiaalgebruik, risicobeheersing en belevingswaarde. De gelaagdheid van de landschappelijke opbouw en de zijwanden waarin het profiel van een stuwwal zichtbaar is vond de jury een waardevolle toevoeging. Als er dieren van het ecoduct gebruik maken zal dit afleesbaar zijn in de onderdoorgang omdat de verlichting subtiel zal verkleuren.

De bouw start in het voorjaar van 2015, de oplevering is uiterlijk december 2016.