Ecopassage N227, Maarn

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Provincie Utrecht
  • BAM Civiel

planteam

  • Paul Kersten
  • Ernst van Rijn
  • Harm Post
  • Vincent Peters
  • Roeland Bornebroek
  • Laurien Korst

ontwerp

2015

oplevering

2018

in samenwerking met

  • Bureau Ecologica

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gelaagde natuur
Omdat de N227 in het Natuurnetwerk Nederland ligt, hecht de provincie veel belang aan de verbetering van de verbinding voor flora en fauna tussen de twee natuurgebieden aan weerszijden van de weg. Zoogdieren zoals boommarters, dassen en reeƫn en diverse reptielen en amfibieƫn hebben profijt van de nieuwe verbinding.

Ecologische verbinding
Met het ontwerp voor de ecopassage N227 wordt een optimale ecologische verbinding gemaakt om de eenheid van het robuuste en aaneengesloten natuurgebied van de Utrechtse Heuvelrug te versterken. Tegelijkertijd wijst de ecopassage op twee andere kernkwaliteiten van de Utrechtse Heuvelrug: de reliƫfbeleving en de extreme historische gelaagdheid. De Heuvelrug kent een enorme variatie aan reliƫfvormen, wat invloed heeft op het gebruik van de grond en zorgt voor vergezichten en oriƫntatiepunten. Voorts is het een van de oudste bewoonde gebieden van de provincie, met als gevolg een rijke cultuurhistorie. De sporen daarvan zijn in het landschap te vinden.

Bos en heide
Omdat in de directe omgeving zowel bos als heide is te vinden zijn beide landschapstypen op de ecopassage terug te vinden. De heide aan de zuidzijde van de locatie loopt op de ecopassage via een zone met achtereenvolgens stobben, open zand, een bloemrijke zoom en struweel, over in het bos aan de vochtige noordzijde van de passage.

Passanten van zuid naar noord zien de ecopassage als een heuvel van heide, een open plek in het bostapijt. Mensen die in omgekeerde richting (van Maarn naar Doorn) reizen ervaren de ecopassage als een tunnel in het bos. Dat effect wordt nog versterkt door het hoogteverschil in de passage. De noordrand ligt ongeveer 1,5 meter lager dan de zuidrand. In perspectief werkt dat hoogteverschil sterk door.

Belevingswaarde
In de onderdoorgang komen de verhalen van het reliƫf en de extreme historische gelaagdheid terug. De taluds zijn opgebouwd uit gewapende grond. Om deze te beschermen tegen UV-straling en vandalisme zijn de taluds afgezet met brede betonpanelen over de volledige hoogte. In de toplaag van de betonpanelen komt de laagopbouw van de Heuvelrug terug doordat de betonpanelen ruw zijn afgewerkt met gebroken toeslagmateriaal. De betonpanelen ogen daarmee als reusachtige bodemprofielen. Voor de passerende automobilisten en vooral voor de vele fietsende scholieren op de ventweg vergroot dit de belevingswaarde van de route.

Ook de verlichting draagt bij aan het vergroten van de belevingswaarde. De (LED-)verlichting is geplaatst in een koof tussen de liggers en de wandpanelen en straalt zowel de weg als het gladde, witgrijze plafond aan. De deels indirecte verlichting versterkt het effect van een zwevend dek en geeft de onderdoorgang een lichte en aangename sfeer.

De verlichting is verbonden met infrarood bewegingssensoren op de ecopassage. Als zoogdieren de ecopassage oversteken verandert de LED-verlichting in de tunnel subtiel van kleur, van wit naar groen, zonder de verkeersveiligheid negatief te beĆÆnvloeden. De beweging bovenop de passage wordt zo verbonden met de beleving van passanten. En hoe vaker de passage groen kleurt, hoe populairder hij blijkt te zijn bij de dieren van de Utrechtse Heuvelrug.