Opening ecopassage N227 nabij

datum

05.03.2019

ga naar project:

De ecopassage over de N227 bij Maarn wordt volgende week officieel geopend. Op 11 maart zal gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers van de provincie Utrecht de openingshandelingen verrichten.

De door wUrck in opdracht van de provincie Utrecht ontworpen ecopassage versterkt de eenheid van het natuurgebied van de Utrechtse Heuvelrug. Omdat in de directe omgeving zowel bos als heide is te vinden zijn beide landschapstypen op de ecopassage terug te vinden. De heide aan de zuidzijde van de locatie loopt op de ecopassage – via een zone met achtereenvolgens stobben, open zand, een bloemrijke zoom en struweel – over in het bos aan de vochtige noordzijde van de passage.

De vormgeving van de tunnel onder de passage vestigt de aandacht op het reliëf en de historische gelaagdheid van het landschap. De taluds zijn opgebouwd uit gewapende grond. Om deze te beschermen tegen UV-straling en vandalisme zijn de taluds over de volledige hoogte afgezet met brede betonpanelen. In de toplaag van de betonpanelen komt de laagopbouw van de Heuvelrug terug doordat de betonpanelen ruw zijn afgewerkt met gebroken toeslagmateriaal. De betonpanelen ogen daarmee als reusachtige bodemprofielen. Voor de passerende automobilisten en vooral voor de vele fietsende scholieren op de ventweg vergroot dit de belevingswaarde van de route.

De LED-verlichting van de tunnel is verbonden met infrarood bewegingssensoren op de ecopassage. Als zoogdieren de passage oversteken verandert de verlichting in de tunnel subtiel van kleur, van wit naar groen, zonder de verkeersveiligheid negatief te beïnvloeden. De beweging bovenop de passage wordt zo verbonden met de beleving van de gebruikers van de tunnel.