Herontwikkeling Groot-Mariadal

datum

28.11.2019

ga naar project:

In 2017 won wUrck in samenwerking met de BVR Groep en Bedaux de Brouwer de tender voor de herontwikkeling van kloostercomplex Mariadal in Roosendaal. Het bleek de opmaat voor de ambitie van de gemeente om het complex in een bredere context te bekijken. De focus werd verlegd van Mariadal naar Groot-Mariadal: een 9 hectare groot gebied tussen het station en het stadscentrum, waar het voormalige klooster onderdeel van uitmaakt. In opdracht van de gemeente Roosendaal gaat wUrck het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan van dit gebied maken. Om extra input te genereren werd eind oktober al een voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad en de omwonenden gepresenteerd.

Het kloostercomplex zal – conform de eerder gewonnen tender – getransformeerd worden tot een mix van wonen, zorg en horeca. Daarnaast wordt het Stadskantoor gerenoveerd, komt er vervangende nieuwbouw voor twee bestaande scholen en een kinderopvang en wordt woningbouw aan het gebied toegevoegd. Bij het gerenoveerde Stadskantoor komt een nieuw stadsplein en de oude kloostertuin wordt een ‘hortus conclusus’. Door al deze plannen in samenhang te bekijken wordt de basis gelegd voor een nieuw stadsdeel, een duurzaam en robuust stuk stad dat straks de verbindende schakel zal zijn tussen het stationsgebied en het stadscentrum. Naar verwachting zal het hele project voltooid zijn in 2025.