Kerckebosch genomineerd voor biodiversiteitsprijs

datum

28.01.2019

ga naar project:

Kerckebosch Zeist is een van de twee finalisten van de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, een initiatief van het programmabureau DuurzaamDoor, dat is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De prijsvraag is onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen), met o.a. IVN, LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research.

Het doel van de prijsvraag is het vinden van ‘innovatie en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is. Het gaat om plannen voor bouwprojecten waarbij op, tegen en/of naast de gebouwen groen wordt toegepast dat bijdraagt aan biodiversiteit en aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.’

De wijk Kerckebosch te Zeist ondergaat momenteel een grote verandering. De elf grote flats die in het bos lagen maken plaats voor een volledig nieuwe wijk, opgezet volgens het Scheggenmodel. De wijkontwikkelingsmaatschappij WOM Kerckebosch maakte samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de omgeving een integraal ontwerp. In samenwerking met WOM maakte wUrck het stedenbouwkundig plan en de inrichtingsplannen voor de gehele wijk. Hieronder vallen onder andere de inrichting van de verschillende scheggen, de ruimtelijke opzet van de hoofdinfrastructuur en overige plangebieden, zoals het herbestemmen van de natuur tussen de scheggen. Basis voor de inrichtingsplannen vormde de ecologische visie. Meer over Kerckebosch Zeist leest u hier.

De prijsuitreiking – met de bekendmaking van de winnende uitvraag – vindt plaats op donderdag 11 april, als onderdeel van Building Holland in de RAI in Amsterdam. De jury van de prijsvraag bestaat uit Erik Pasveer, Fred Wouters, Andy van den Dobbelsteen, Jan Fokkema en Lodewijk Hoekstra.

Hier leest u meer over de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit.