Knock-out op ontwerp en prijs

datum

03.12.2015

ga naar project:

Met ons aanbiedingsontwerp ‘de Meeuw’ hebben we samen met Ballast Nedam de opdracht verworven voor de realisatie van Natuurbrug Zeepoort in het grijsduinlandschap van het woest aantrekkelijke natuurgebied Zuid-Kennemerland. De provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal krijgen precies wat ze wensten: het beste ontwerp voor de laagste prijs.

De natuurbrug heelt de duinreep aan die werd afgegraven voor de aanleg van de Zeeweg, Europa’s eerste ‘autostrada’ van Bloemendaal naar Zandvoort naar een ontwerp van L.A. Springer. De integere wijze waarop Springer het heuvelachtige karakter van het duinlandschap trachtte te bewaren, vormde een inspiratiebron voor de inpassing van de brug.

Het elegante silhouet van de constructie blijkt op vele manieren te kunnen worden uitgelegd, het roept een veelheid aan associaties op: voor wUrck de lakmoesproef voor een geslaagd ontwerp.