Lange adem

datum

23.04.2011

ga naar project:

De partners van wUrck zijn deze zomer op de kop af 10 jaar betrokken bij de realisatie van Meerrijk, het voorzieningenhart van de wijk Meerhoven in Eindhoven. Van ontwikkelingsvisie via masterplan naar bouwplan tot realisatie: naast een heldere visie vergen complexe stedelijke projecten een veerkrachtige instelling en niet zelden ook een lange adem…. De ‘rode rots’ heeft alle stormen doorstaan, en de ruimtelijke contouren van het centrale plein worden nu ten langen leste zichtbaar: blok A van wUrck (op de voorgrond) en blok B van de Zwarte Hond (ter linkerzijde) zullen vanaf begin volgend jaar opgeleverd worden, blok D van Bedaux de Brouwer (rechts net buiten beeld) is recentelijk in aanbouw genomen. Samen met de inrichting van de openbare ruimte, waarbij wUrck eveneens betrokken is, zal daarmee in de loop van 2012 de eerste fase van het centrum gestalte krijgen en het hart van Meerhoven tot leven komen.