Oplevering en overdracht N307 Roggebot Kampen

datum

21.05.2024

ga naar project:

Waar voorheen een bescheiden ophaalbrug over de Roggebotsluis de Flevopolder met het oude land verbond tussen Dronten en Kampen, ligt nu een brede verkeersbrug van bijna 300 meter lang. Niet alleen het wegverkeer kreeg de ruimte maar ook het water. Het verbrede Reevediep staat nu in open verbinding met het IJsselmeer en fungeert daarmee als tweede afvoer van de IJssel, wat de waterveiligheid van de stad Kampen vergroot.

In 2020 kreeg wUrck de opdracht van de aannemerscombinatie Mobilis van Gelder om zowel de nieuwe brug als de inpassing van het vernieuwde wegtracé op beide oevers vorm te geven, inclusief het kleinere viaduct Flevoweg. Binnen een strak financieel en planologisch kader is een stoere nieuwe verbinding gerealiseerd die met grote overspanningen van bijna 60 meter het weidse landschap van de Randmeren royaal overbrugt. Een elegant basculedeel maakt de doorvaart voor grotere schepen en staande masten mogelijk.

De verbinding is inmiddels alweer meer dan een jaar in gebruik, maar nu ook de laatste hand is gelegd aan de inrichting van het landschap, zal op 23 mei de definitieve oplevering en overdracht aan de provincies Flevoland en Overijssel plaats vinden, reden voor een feestelijk moment.