PIP Grenscorridor N69 vastgesteld

datum

06.11.2014

ga naar project:

Een mijlpaal! De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag 31 oktober ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. Voor dit plan heeft wUrck het Inrichtingsplan en het Beeldkwaliteitplan opgesteld in een intensief planproces met Tauw, BugelHajema, Goudappel Coffeng en, niet in de laatste plaats, met de mensen van de Projectgroep N69 van de Provincie. Eindelijk ligt er nu een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen oplossing voor een decennia lange, slepende kwestie over de leefbaarheidsproblematiek in Aalst en Valkenswaard door toenemend verkeer tussen Eindhoven en België.

Ondanks de vele lokale belangen en de kwetsbaarheid van het pastorale Brabantse bekenlandschap is het nieuwe tracé geen bloedeloos compromis geworden dat, letterlijk en figuurlijk, met ruime bochten om alle problemen heen draait. Integendeel; de nieuwe route verscherpt de contrasten tussen de opeenvolgende landschappen en is zelf de aanjager geworden voor de ontwikkeling van recreatieve, landschappelijke, ecologische en agrarische kwaliteitsimpulsen in een zeer ruim zoekgebied van circa 26 vierkante kilometer rondom de weg: de Gebiedsimpuls. Basiskwaliteit voor dat gebied is het typische Brabantse beekdalensysteem: de nieuwe weg ‘vliegt’ over de beekdalen van de Keersop en de Run via bruggen van respectievelijk 300 en 250 meter lang!