nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Uluru rising < >

datum

27.02.2012

ga naar project:

Gedurende de inmiddels tienjarige geschiedenis van Meerrijk is het door wUrck al in de eerste prijsvraagfase aan het project gekoppelde beeld van Uluru – Ayers Rock – een heel eigen leven gaan leiden, breed gedragen en inspirerend op velerlei vlakken. Van stedenbouwkundige metafoor, de oranjerode monoliet in het midden, via leidmotief van het beeldkwaliteitsplan – ‘aus einem Guß ‘ -, tot referentie voor de geveldetaillering, de langwerpig gegroefde rots.

Nog dit voorjaar zal het langverwachte voorzieningencentrum rond het centrale plein, het ‘hart’ van de wijk Meerhoven,  feestelijk geopend worden. Voor de zomer worden ook de eerste woningen opgeleverd in het doorwUrckontworpen blok A., successievelijk gevolgd door delen van blok B (de Zwarte Hond), D (Bedaux de Brouwer) en C (Diederen Dirrix).

Van de vier geplande torens die gezamenlijk het silhouet van het compacte centrum bepalen krijgt de net uit de steigers gekomen middelhoge toren vanwUrckop de korte termijn vooralsnog alleen gezelschap van de hoge, slanke toren van blok D.

De verdere afronding van Meerrijk zal daarna veel sterker gefaseerd plaatsvinden dan aanvankelijk gedacht, waarmee de tijd een extra laag zal toevoegen aan het ontwerp en het beeld van Uluru ook de komende jaren nog zijn richtinggevende kracht zal dienen te bewijzen..