Voetgangersbrug Royal FloraHolland geopend met feestelijke wandeling

datum

11.07.2024

ga naar project:

Met alle werkzaamheden net achter de rug was het tijd voor een feestje. Tijdens de opening op woensdagochtend 10 juli hebben alle betrokkenen een wandeling gemaakt over de nieuwe voetgangersbrug over de N231, nadat het bloemenlint was doorgeknipt door gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, lid van het dagelijks bestuur Marja Ruigrok van de Vervoerregio Amsterdam en financieel directeur David van Mechelen van Royal FloraHolland. wUrck is verantwoordelijk voor het ontwerp en heeft hiermee de kans aangegrepen om een circulaire brug met grote houten liggers te realiseren. Dat heeft niet alleen geresulteerd in een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot, maar heeft tevens een brug met een uitgesproken, eigentijds karakter opgeleverd. Tegelijkertijd neemt de voetgangersbrug niet de aandacht weg van de toonaangevende, bestaande transportbrug van bloemenveiling Royal FloraHolland.

De nieuwe brug bevindt zich aan de noordoostzijde van de transportbrug. De twee bruggen staan parallel aan elkaar met een halve meter tussenruimte. De hoogte van de voetgangersbrug is zorgvuldig afgestemd op de transportbrug. Vanaf de voetgangersbrug kijkt de passant zo door de vensters de transportbrug in en kan deels het schouwspel van de veiling gadeslaan.

De voetgangersbrug is onderdeel van het overkoepelde project ‘Bereikbaarheid Royal FloraHolland’. Hierin werken de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en de gemeente Aalsmeer samen om de doorstroming van bussen en (vracht)verkeer rondom het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer te verbeteren en ervoor te zorgen dat het terrein ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. De voetgangersbrug – met een lengte van 140,5 meter en 3,2 meter breed – ontsluit twee nieuwe HOV-bushaltes met het Royal FloraHolland terrein. Voetgangers kunnen gebruik maken van drie stijgpunten, elk bestaand uit een trap en een lift. Busreizigers en andere voetgangers kunnen op deze manier veilig oversteken.

Beton was de opdracht
Bij aanvang was het de taak aan wUrck om een reguliere betonnen brug te ontwerpen, die zou wegvallen in de omgeving, zodat de transportbrug als identiteitsdrager van het Royal FloraHolland terrein behouden bleef. Echter gaf deze opdracht ook de kans om de duurzame ambities van de provincie en de veiling vorm te geven. wUrck heeft samen met de constructeurs van Sweco en Miebach en aannemer Ballast Nedam de opdrachtgevers weten te overtuigen om met hout te gaan werken.

Door de toepassing van hout als constructiemateriaal springt de voetgangersbrug direct in het oog. De brugdekligger en de dragende schachtconstructie van de drie liften bestaan uit vurenhouten onderdelen. Tegelijkertijd blijft de brug een bescheiden gedaante. De pijlers waarop de brug rust, voegen zich onopvallend in de wereld van beton en asfalt die onder de brug doorspoelt. De houten brugdekligger ‘zweeft’ boven deze infra-wereld en steekt eigenwijs af tegen zijn achtergrond.

Onderhoud van hout
Een houten brug vergt geen extra onderhoudsinspanning ten opzichte van beton of staal. Ook de gebruikelijke levensduur van honderd jaar voor bruggen is haalbaar. Door de specifieke vormgeving en detaillering die het hout beschermen tegen inkomende regen en het vochtgehalte in het hout beheersbaar maken en de afdekking van de brugdekligger met een betonplaat, wordt dit bij deze voetgangersbrug bewerkstelligd.

Bekijk ook de film van het openingsevenement.