wUrck en W+B winnen selectie voor Fietsviaduct Zandzuigerstraat ’s-Hertogenbosch

datum

28.09.2023

ga naar project:

Samen met Witteveen+Bos heeft wUrck een ontwerpopdracht gegund gekregen voor een nieuw in te passen fietsviaduct in ’s-Hertogenbosch. We delen een integrale aanpak op ontwerpopgaven door met ruimtelijke ontwerpers, landschapsarchitecten, ecologen, ingenieurs en contractdeskundigen samen te werken. Onze complementaire samenwerking in de offertefase heeft geleid tot het verwerven van deze opdracht en zijn de voedingsbodem voor het behalen van de projectdoelstellingen en ambities.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft onze visie op de opdracht gewaardeerd waarin het dynamische karakter van de locatie, de historische context en omgeving van de Zandzuigerstraat gecombineerd is met een efficiënte duurzame brug. Deze is zorgvuldig ingepast in het landschap met ruimte voor biodiversiteit en natuur inclusief ontwerpen. De opdracht behelst het uitwerken van het ontwerp van tot aan een uitvoeringscontract, inclusief onderzoeken en bijbehorend omgevingsmanagement.

Om het gebruik van de fiets te vergroten zijn veilige en comfortabele fietsroutes belangrijk. Om die reden realiseert de gemeente ‘s-Hertogenbosch, samen met haar partners, een snelfietsroute die het NS station Zaltbommel en het NS Centraal station ’s-Hertogenbosch verbindt. In een deel van deze snelfietsroute, tussen de Ertveldweg en de rivier de Dieze, is een fietsviaduct voorzien over de Zandzuigerstraat. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft deze uitvraag gedaan om dit deel van de route en het fietsviaduct te ontwerpen, dimensioneren en voorbereiden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

In onze visie hebben we de hellingen geminimaliseerd, wat leidt tot meer fietscomfort en minder benodigd materiaal tijdens de bouw. Door een slimme keuze in materialisering wordt de brug efficiënt samengesteld uit zo duurzaam mogelijke materialen die in demontabele elementen worden samengesteld. Dit borgt een snelle realisatiefase met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en draagt bij aan circulair bouwen.

In de aansluitende hellingen en in de onderbouw van het viaduct hebben we ruimte voor het implementeren van ecologische voorzieningen, zoals verblijfplaatsen voor kleine dieren om de stedelijke biodiversiteit in dit project te versterken en naast de fietsers ook de natuur te verbinden en versterken.