wUrck ontwerpt brug voor Oirschot

datum

24.05.2018

ga naar project:

wUrck heeft in samenwerking met Ballast Nedam, Wijma Kampen, Nauta Heeg en Wagemaker de tender gewonnen voor ontwerp, realisatie en onderhoud van een langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Het architectonische ontwerp van de iconische hoofdoverspanning is gebaseerd op het voorontwerp van West 8. Uitvoering van de bouw zal starten in het najaar. Oplevering van de brug is voorzien voor begin 2019.

De brug over het Wilhelminakanaal wordt een onderdeel van de Groene Corridor, de nieuwe recreatieve fietsverbinding tussen de Markt van Oirschot, het centrum van Eindhoven en Het Groene Woud. De hoofdoverspanning van de nieuwe brug bestaat uit een iconisch houten vakwerk, rustend op twee robuuste bakstenen landhoofden aan beide oevers van het Wilhelminakanaal. De vakwerkbrug loopt diagonaal over het kanaal in verband met de unieke zichtlijn op de Sint-Petrusbasiliek. De monumentaliteit van de brug refereert aan het oude, historische karakter van het Oirschotse centrum; tegelijk presenteert de brug zich als een nieuw, herkenbaar en betekenisvol element in de regio.

De brug krijgt een houten dek, gemaakt van Azobé, passend bij het recreatieve karakter van de Groene Corridor. Een beeldbepalend element wordt de oxiderood gecoate brugleuning die van oever naar oever lijkt te zweven en halverwege de oversteek tijdelijk wordt ondersteund door de houten vakwerkbrug. De aanbruggen die naar de hoofdoverspanning leiden zijn met een minimale footprint in het landschap ingepast. Ze koppelen op elegante en lichtvoetige wijze de monumentale brug aan de oevers.

Grote aandacht is besteed aan het beperken van visuele hinder voor de omwonenden aan de noordzijde, niet alleen door de transparantie, slankheid en kleurstelling van de verschillende brugcomponenten, maar ook door te kiezen voor een compact horizontaal alignement dat de afstand tot de woningen maximaliseert.