wUrck ontwerpt parkeergarage voor TU Delft

datum

11.02.2019

ga naar project:

Ballast Nedam en wUrck hebben de tender gewonnen voor ontwerp en realisatie van een demontabele parkeergarage voor de TU Delft, die ook de opdrachtgever van het project is. De garage komt aan de Schoemakerstraat, nabij het sport- en cultuurcentrum X van de TU.

De omgeving vroeg om een groene inpassing. Deze is bereikt door de gevels van de garage te voorzien van verticale gevelbakken met beplanting. Deze oplossing zorgt voor een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af. Ook worden nestkasten voor vogels, vleermuizen en bijen in de gevels opgenomen. Om te voorkomen dat een monotoon groen gevelbeeld ontstaat bestaat de beplanting uit een mix van plantensoorten die mee kleuren met de seizoenen.

De garage wordt gebouwd met het door Ballast Nedam Parking ontwikkelde modulaire ModuPark-systeem, met prefab betonnen en stalen elementen. Overspanningen van 16 meter zorgen ervoor dat er geen kolommen in het zicht staan. De garage kan, na gebruik, volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd.

Het configuratie-ontwerp van de parkeergarage kenmerkt zich door een eenrichtingscirculatiesysteem, waarbij alle bochten linksdraaiend zijn uitgevoerd. Op alle verdiepingen fungeert het circulatiesysteem op gelijke wijze. Hierdoor wordt eenduidigheid, logica en comfort voor de automobilisten geboden. Twee separate hellingbanen in het midden van de parkeergarage bieden daarnaast de mogelijkheid om snel te stijgen dan wel snel te dalen. Ruime voetgangersstroken in de garage, slim gesitueerde trappenhuizen en herkenbare entrees maken het comfort voor de gebruiker compleet.