P-Sports, Delft

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Ballast Nedam
  • TU Delft

planteam

  • Oriol Casas Cancer
  • Roeland Bornebroek
  • Leonardo Marchese

ontwerp

2019

oplevering

2020

in samenwerking met

  • Ballast Nedam

fotografie

Jan de Vries

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Circulaire Garage
Nabij het Sportcentrum van de TU Delft is een tijdelijke parkeergarage gebouwd met 581 plaatsen. Het gebouw is modulair, demontabel en zal tien jaar blijven staan. De groene gevels zorgen voor inpassing in de boomrijke omgeving.

Uitbreiding parkeercapaciteit
Als gevolg van een herinrichting elders op het terrein van de TU Delft diende het huidige parkeerterrein aan de Schoemakerstraat te worden uitgebreid met minimaal 400 plaatsen. Daartoe werd op een deel van het parkeerterrein een garage gebouwd. De locatie, vlakbij het Sportcentrum van de TU, wordt begrensd door monumentale bomen aan de zuid- en westzijde. Deze groene omgeving was de aanleiding om de gevels van de parkeergarage te voorzien van verticale gevelbakken met beplanting. Deze oplossing zorgt voor een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af. Ook worden nestkasten voor vogels, vleermuizen en bijen in de gevels opgenomen.

Mix van plantensoorten
Om te voorkomen dat een monotoon groen gevelbeeld ontstaat bestaat de beplanting uit een mix van plantensoorten die meekleuren met de seizoenen. Om toch onderlinge samenhang te creëren en een groen gevelbeeld te realiseren gedurende de winter, zijn alle gevels voorzien van een basisbegroeiing van Hedera Helix en Parthenocissus (Wilde Wingerd). Accenten van andere plantensoorten, waaronder Wisteria Sinensis (Witte of Blauw Regen), zorgen voor de variatie en kleurschakeringen. Door de beplanting wordt de parkeergarage langzaamaan opgenomen in het natuurlijke, parkachtige karakter van haar omgeving.

Circulair en duurzaam
Vanwege het tijdelijke karakter is de garage gebouwd met het door Ballast Nedam Parking ontwikkelde modulaire ModuPark-systeem, met prefab betonnen en stalen elementen. Overspanningen van 16 meter zorgen ervoor dat er geen kolommen in het zicht staan. De garage kan na gebruik volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Daarmee is het project een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

Gebruikscomfort
Het configuratie-ontwerp van de parkeergarage kenmerkt zich door een eenrichtingscirculatiesysteem, waarbij alle bochten linksdraaiend zijn uitgevoerd. Op alle verdiepingen fungeert het circulatiesysteem op gelijke wijze. Hierdoor wordt eenduidigheid, logica en comfort voor de automobilisten geboden. Twee separate hellingbanen in het midden van de parkeergarage bieden daarnaast de mogelijkheid om snel te stijgen dan wel snel te dalen. Ruime voetgangersstroken in de garage, slim gesitueerde trappenhuizen en herkenbare entrees maken het comfort voor de gebruiker compleet.