wUrck wint tender voor fietsverbinding in Enschede

datum

01.10.2018

ga naar project:

In samenwerking met Reef Infra, Buiting Staalbouw en Heino heeft wUrck de tender gewonnen voor de Fietsverbinding Euregioweg in Enschede. Deze verbinding behelst een 110 meter lange fietsbrug die, als onderdeel van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente, fietssnelweg F35 koppelt aan de parallelle regionale fietshoofdroute Gronausestraat.

De fietsbrug loopt parallel aan de Euregioweg. Deze verkeersweg ligt op de overgang van stuwwal naar beekdalzone. Het ontwerp versterkt dit landschappelijke onderscheid. De natte zone met moerasvegetatie naast de weg wordt onder de brug doorgetrokken tot aan het talud van het naastliggende verhoogde sportveld. De brug hangt daar als een pergola boven. Een subtiele kleurstelling versterkt het beeld van een ‘zwevende’ constructie. Nestkasten en broedplaatsen voor zwaluwen en vleermuizen zijn geïntegreerd in het brugdek.

Met een slanke staalconstructie sluit de brug aan op het bestaande Zomerwegviaduct. Roestvrijstalen balusters en spankabels zorgen voor onbelemmerde zichtlijnen en vormen een verbindend element tussen de bestaande en de nieuwe brug. Een stalen portaal benadrukt de aanwezigheid van de spoorlijn tussen Enschede en Gronau. Ter plaatse van deze spoorbrug komt het brugdek los van de liggers, waardoor een superdunne verbinding tussen beide bruggen wordt gevormd.

Realisatie is voorzien voor 2019.