Fietsverbinding Euregioweg, Enschede

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Enschede
  • Reef Infra

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Svet Gavrilov
  • Laurien Korst
  • Leonardo Marchese

ontwerp

2018

oplevering

2019

in samenwerking met

  • Buiting Staalbouw
  • Heino

fotografie

Jan de Vries

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Missing link
Met een nieuwe brugverbinding wordt een regionale fietsroute aangetakt op fietssnelweg F35. Het ontwerp zet in op lichtvoetigheid, optimale aansluiting op het bestaande fietsviaduct en het versterken van de landschappelijke continuïteit.

Fietsnetwerk
Het Twentse landschap wordt doorsneden door een fijnmazig netwerk van kwalitatief goede fietspaden: het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. De centrale drager van dit netwerk is de 62 km lange fietssnelweg F35, een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal en de Duitse grens. Deze is er niet alleen voor (recreatieve) fietsritten over de hele afstand. Door voldoende aansluitingen te maken op het regionale netwerk ontstaat bij korte verplaatsingen een alternatief voor de auto. Het project Fietsverbinding Euregioweg vormt de ontbrekende schakel tussen het trac├ę van de fietssnelweg tussen Enschede en Glanerbrug en de parallelle regionale hoofdroute Gronausestraat.

Architectonisch concept
De te realiseren fietsverbinding overbrugt de spoorlijn tussen Enschede en Gronau en sluit aan op het fietspad van de Oosterstraat. De Oosterstraat kruist de Euregioweg bovenlangs via het Zomerwegviaduct, een eenvoudige, maar elegante betonconstructie. Zoals het Zomerwegviaduct een accentuering is van de Euregioweg, zo benadrukt de nieuwe brug met zijn stalen portaal de spoorbaan als structurerend element in de omgeving. Om de nieuwe brug slankheid en lichtvoetigheid te geven is gekozen voor een ranke staalconstructie met een uitzonderlijk dun stalen dek en een transparant hekwerk in de verbindende bochtstraal tussen de twee bruggen.

Landschappelijk concept
De Euregioweg is gelegen op de overgang van stuwwal naar beekdalzone. Het verhoogde sportveld net naast de weg lijkt naar de hoger gelegen gebieden te verwijzen, terwijl de moerasvegetatie in de sloten uitdrukkelijk bij het beekdal hoort. Om dat beeld te versterken wordt de natte zone pal naast de weg onder de aanbrug doorgetrokken tot aan het talud van het verhoogde veld. De brug hangt daar als een pergola boven.

Spoorbrug en aanbrug
Het beeld van de brug wordt bepaald door de randliggers. Boven het spoor zijn dit trogliggers met het dek aan de onderzijde daartussen. Bij de aanbrug ligt het dek juist aan de bovenzijde van de randliggers, waardoor er vanaf het fietspad maximaal doorzicht is op de omgeving.

De overgang tussen deze verschillende randliggers wordt gemaakt door de V-vormige ondersteuningen aan weerszijden van het spoor. De liggers worden kolom en weer ligger. Boven het spoor vormen ze een symmetrisch portaal en benadrukken daarmee de positie van de spoorbaan. De laatste twee V-vormige kolommen blijven in het vlak van de liggers, waardoor ze het zich verbredende brugdek ter plaatse van de aansluiting aan de onderzijde ondersteunen.

De constructie van de aanbrug bestaat uit vijf velden van 15 m met een tussenondersteuning in de vorm van een enkele ronde stalen kolom. Het dek wordt ondersteund door een raster van staalprofielen in de dwars- en langsrichting. Dit constructiepakket ligt volledig tussen de 60 cm hoge randliggers, waardoor de onderkant van het dek bestaat uit een rustig stalen cassettenplafond.

Ter plaatse van de spoorbrug komt het brugdek los van de liggers, waardoor een superdunne verbinding tussen beide bruggen wordt gevormd die in maat aansluit op het dunne betonnen neusje van de dekrand van het Zomerwegviaduct.

Verbindend hekwerk
Het verbindend element voor beide bruggen is een transparant hekwerk dat ook op de bestaande brug wordt aangebracht. Roestvrijstalen balusters en spankabels zorgen voor onbelemmerde zichtlijnen. De handregel van geborsteld rvs heeft een geïntegreerde LED verlichting. Zo hoeven geen aparte verlichtingsmasten te worden toegepast, benadrukt het nachtbeeld de eenvoud en overzichtelijkheid van de T-kruising en wordt strooilicht naar de omgeving voorkomen.

Landschappelijke inpassing
Het bestaande maaiveld wordt deels afgegraven tot circa 20 cm onder het zomerpeil, waardoor er verschillende gradi├źnten van vochtigheid ontstaan en daarmee een perfecte groeiplaats voor vele plantensoorten. Door het relatieve isolement van de zone ontstaat ook een ideale biotoop voor allerlei soorten vogels, amfibie├źn en kleine zoogdieren. Omdat moerassen rijk zijn aan insecten, ontstaat er bovendien een goed jachtgebied voor zwaluwen en vleermuizen. Ge├»ntegreerd in de brugdekconstructie zullen een aantal nestkasten en broedplaatsen worden ingericht voor deze soorten.