Akkerlanen, Waalwijk

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Waalborgh Bouwontwikkeling
  • Gemeente Waalwijk

planteam

  • Paul Kersten
  • Oriol Casas Cancer
  • Laurien Korst
  • Tom Raats

ontwerp

2018

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Een woonwijk met watervingers
Aan de rand van Waalwijk komt de nieuwe woonwijk Akkerlanen. Het stedenbouwkundig plan, met ‘watervingers’ als organiserend middel, trekt de landschappelijke kwaliteiten van het naastgelegen recreatiegebied de woonwijk in. Daarmee ontstaat een wijk waarin een grote variëteit aan woningtypen mogelijk is.

Doorbreken isolement
Het plangebied Akkerlanen bevindt zich ten noorden van recreatiegebied het Hoefsven, aan de oostelijke grens van Waalwijk. De locatie wordt gekarakteriseerd door een afwisseling van weidsheid van waterplassen en besloten bos. Terwijl de recreatieve functies dit gebied een openbaar karakter geven wordt Akkerlanen juist gekenmerkt door een sterk isolement. De enige doorsnijding is het Postpad; verder bestaat Akkerlanen voornamelijk uit langgerekte weilanden met gras en grazende paarden. Van de oorspronkelijke hoge natuurwaarde is weinig meer over. Het plangebied wordt verder omsloten door sportpark Olympia (noordzijde) en woonwijk Groenewoud (westzijde).

Uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan is, naast het bouwen van woningen, het huidige isolement van Akkerlanen te doorbreken, door de landschappelijke kwaliteiten van het omliggende Hoefsven ervaarbaar te maken en de natuurwaarden te versterken. Daartoe is een model met ‘watervingers’ ontwikkeld.

De nieuwe waterstructuur draagt bij aan de natuurwaarden van het gebied. Door het realiseren van natuurlijke oevers met rietpartijen wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Er ontstaan nieuwe biotopen, wat ten goede komt aan de biodiversiteit. Het water is ook waardevol voor recreatief gebruik. Vanaf de vlonder in hun achtertuin maken bewoners een rondje ‘Akkerlanen’.

Water als organiserend element
De waterstructuur is hét organiserend element van het stedenbouwkundig ontwerp. Vanuit een centrale plas steken vier ‘vingers’ het plangebied in. Door de steeds wijkende waterkant ontstaan interessante zichtlijnen door het gebied. Langs de natuurlijke oevers zorgen rietpartijen voor zuivering van het water. Langs het water ontstaan een aantal bijzondere openbare ruimtes die aanleiding geven voor recreatief gebruik. De nieuwe waterpartij wordt verbonden met de naastgelegen surfplas.

Een groen karakter
Centraal in het plangebied komt een groene wig met boomgroepen, die het parkachtige karakter van het Hoefsven de nieuwe wijk in trekt. Langs de Akkerlaan en aan de noordzijde van het plangebied blijven bestaande boomgroepen zoveel mogelijk behouden. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding naar de (drukkere) Drunenseweg. Langs het zuidelijke deel van het Postpad blijven de bestaande hoogwaardige boomlanen behouden. Aan de noordzijde worden extra bomen geplant, als natuurlijke scheiding naar het daar gelegen zwembad. De besloten ‘boskamer’ aan de oostzijde van het plangebied blijft grotendeels behouden.

Heldere ontsluiting
De hoofdontsluiting wordt vanzelfsprekend gevormd door aansluiting op de Akkerlaan. Een nevenontsluiting naar de Vijverlaan vindt plaats via een rijbaan parallel aan het Postpad. De wijkontsluiting loopt vervolgens in twee lussen door het plangebied, waardoor alle woningen worden ontsloten. Het parkpad vormt een recreatieve verbinding door de groene openbare ruimtes. Tenslotte is er de bijzondere ontsluiting via het (deels onverharde) Postpad, dat intact wordt gelaten.

Bijzondere plekken
Langs het water ontstaan een aantal bijzondere openbare ruimtes. Bij de entree vanaf de Akkerlaan bevindt zich het ‘podium’: een brede vlonder die uitzicht biedt over de centrale waterplas. Aan de uiteinden van de watervingers zijn een viertal ‘visvlonders’ voorzien. Centraal in het plangebied ligt het ‘eiland’, als stapsteen tussen de twee groene weiden. Op de groene weiden worden speelvoorzieningen gerealiseerd. De nieuw te bouwen Postbrug markeert de historische en recreatieve route van het Postpad.

Verkaveling en beeldkwaliteit
De groenblauwe structuur geeft samenhang aan het plangebied, maar maakt ook een grote variëteit aan woningtypes mogelijk. Het plan voorziet onder meer in vrije kavels, geschakelde woningen, patiowoningen, kleinschalige appartementen en rugzakwoningen. Door middel van subtiele hoekverdraaiingen van de watervingers en de groene wig ontstaat een aantrekkelijk en afwisselend beeld. Er is bovendien geen sprake van een ‘gouden rand’ die de wijk afzoomt.

Het beeldkwaliteitsplan van Akkerlanen streeft naar een landelijke, geborgen sfeer, maar nadrukkelijk geen uitgesproken historiserende architectuur. Het accent ligt op een hedendaagse vertaling van de Brabantse stijl, met terughoudende natuurlijke materialen en tinten.