Binnenhoek, Tiel

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Tiel

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Oriol Casas Cancer
  • Paul Kersten
  • Lucia Longoni

ontwerp

vanaf 2012

oplevering

2017

in samenwerking met

  • Goudappel Coffeng
  • Debuco

fotografie

Avondbeeld: Schréder. Overige beelden: Jan de Vries

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Representatieve entree
Voor de reconstructie van de Binnenhoek zijn verschillende doelstellingen geïntegreerd in een nieuw ruimtelijk beeld voor deze stedelijke invalsroute naar het centrum van Tiel: oplossingen voor doorstroom, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, representativiteit én verblijfskwaliteit voor aanwonenden versterken elkaar.

Visitekaartje voor de stad
Nadat wUrck voor de gemeente een ruimtelijke visie en verkeerskundig toetskader had opgesteld voor de Noordelijke entree van Tiel tussen de A15 en het centrum van de stad, heeft wUrck een DO gemaakt voor de eerste fase van de reconstructie: het tracé van de Binnenhoek tussen het Vinkenstraatje en de Grotebrugse Grintweg. Bij het opstellen van de plannen is intensief samengewerkt met bewoners en belanghebbenden. Knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en milieu zijn opgelost én de entree is van een ruimtelijke signatuur voorzien die recht doet aan zijn functie: het visitekaartje voor de stad.

Er is een groener en ruimtelijk meer continu wegprofiel voorgesteld. De extra groene ruimte werd gevonden door het wegprofiel inclusief groene bermen te ontwerpen via het principe ‘Langzaam Rijden Gaat Sneller’. Door van alle kruisingssituaties voorrangspleintjes te maken verbetert de verkeersveiligheid, de doorstroom en daarmee de luchtkwaliteit. In de tweede fase is dit verder uitgewerkt naar een concreet inrichtingsplan voor de eerste uitvoeringsfase.

Optische versmalling
Een grote uitdaging vormde het vormgeven en materialiseren van het concept ‘Langzaam Rijden Gaat Sneller’ voor de gehele invalsroute, in samenspel met een sterkere representativiteit voor deze entree van de stad. Dit is opgelost door de optische versmalling van de rijbaan aan de zijde van de middenberm te leggen. De witte band met natuursteen toplaag wordt met witte reflexstenen doorgetrokken in de rijbaan. De functionele maat is 3,05 m maar lijkt smaller omdat de feitelijke asfaltmaat 2,65 m is. Deze ingreep verlaagt de rijsnelheid. Door het opvallende contrast met de zwarte banden aan de andere zijde van de weg krijgt de middenberm zijn specifieke identiteit. In de vervolgfases, bijvoorbeeld bij de reconstructie van de Lokstraat waar geen ruimte is voor een brede middenberm, wordt de witte steen gebruikt als 80 cm brede doorgetrokken middenstreep tussen de twee rijbanen. Hierdoor ontstaat een continuïteit van het beeld over de hele route.

De rode betonklinkers die een paar jaar geleden als trottoir rond de Kranshof zijn gelegd zijn hergebruikt voor de nieuwe vrij liggende fietspaden. Voor de voetpaden is aan beide zijden gekozen voor een mooie gemêleerde gebakken klinker, geproduceerd met klei uit een lokale winningslocatie aan de Waal.

Een passend en slim beplantingsplan
Bestaande bomen zijn voor een groot deel verplaatst binnen de locatie waardoor direct een stevig groenbeeld werd gerealiseerd. Een enkele rij platanen markeert de hele weg, afwisselend in een zijberm of in de middenberm. Ter plaatse van belangrijke zijstraten wordt dit ritme onderbroken door een boomclump met een specifieke soort (zoals de Honingboom en de Valse Christusdoorn). Ter plaatse van het voorrangsplein en de bewonersparkeerplaats aan het Binnenhoekplein zijn 7 grote Noorse Esdoorns verplaatst en vormen, samen met een 20-tal wit en roze bloeiende sierkersen, een grote clump, passend bij de schaal van de ruimte en het aangrenzende buurtwinkelcentrum. Centraal hierbinnen is een roodbladige Beuk geplaatst, die een monumentaal middelpunt zal worden van deze ruimte en landmark van de stadsinvalsroute. Het beplantingsplan is in co-creatie met de bewoners en afdeling beheer gemaakt.

gerelateerde projecten

Noordelijke Entree

Tiel