Noordelijke Entree, Tiel

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Tiel

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Oriol Casas Cancer
  • Danli Sheng
  • Lucia Longoni

ontwerp

2012-2013

in samenwerking met

  • Goudappel Coffeng
  • Debuco

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Langzaam rijden gaat sneller
Een verandering in de verkeersstructuur van Tiel maakt het mogelijk de noordelijke invalsweg van de stad om te vormen tot een representatieve entree.

Reis door de tijd
Zoals in veel Nederlandse steden zijn de invalsroutes tussen snelweg en stadscentrum op te vatten als een reis door de tijd. Het zijn de dwarsdoorsneden over de opeenvolgende stadsuitbreidingen, van nieuw naar oud en weer terug. Tegelijkertijd worden ze gekenmerkt door een rommelige opeenvolging van verschillende functionele profielen, waardoor dikwijls zowel doorstroming, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit als een eenduidig ruimtelijk beeld in het geding zijn.

Zo ook in het geval van de noordelijke entree tussen de A15 en het historische centrum van Tiel. De gemeente heeft wUrck daarom gevraagd een integraal planproces te doorlopen voor het opstellen van een ruimtelijke visie en verkeerskundig toetskader voor het geheel, alsmede een schetsontwerp voor de eerste fase: de reconstructie van de Binnenhoek.

Van rondweg naar radiaal
De noordelijke entree van Tiel maakt in de huidige situatie deel uit van een rondweg die het stedelijk gebied verbindt met de A15. In de Mobiliteitsvisie is in plaats daarvan een radiale structuur voorgesteld. Ten zuiden van de spoorlijn vertakken de twee hoofdinvalswegen dan in een fijnmaziger patroon van radiale wegen richting het centrum. De Waalstraat wordt hierdoor ontlast en kan dan een verkeersluwer karakter krijgen. Voor de binnenstad betekent dit dat er kansen ontstaan voor een kwalitatieve relatie met de Waaloever. Om de noordelijke entree op de voorgestelde wijze te vertakken dient een nieuwe parallelweg te worden aangelegd, direct ten zuiden van het spoor. Omdat dit een concreet beleidsvoornemen is wordt de aanleg van de parallelweg als uitgangspunt in deze visie meegenomen.

Veilig, gezond en efficiënt
Op basis van een modellenstudie, gevolgd door een integraal afwegingsproces, is een ontwerp gemaakt waarin verschillende maatregelen worden gecombineerd: (T-)kruisingen worden vervangen door voorrangspleintjes waardoor tegelijk de doorstroom op de hoofdroute als de oversteekbaarheid voor voetgangers, fietsers en auto’s uit de aangrenzende buurten sterk verbetert. Bijkomend voordeel is de verbetering van de luchtkwaliteit op knelpuntsituaties. Door de toepassing van rabatstroken en overrijdbare middengeleiders in gebakken klinkers wordt de rijstrook optisch versmald (snelheidsbeperking). Dezelfde klinkerbestrating wordt ook in de voetpaden en boomstroken toegepast, waardoor een consistent beeld ontstaat, ‘van gevel tot gevel’. De fietspaden worden vrij liggend en gekoppeld aan voetpaden in plaats van de rijstroken.

Het is een weginrichtingsprincipe dat bekend staat als ‘Langzaam rijden gaat sneller’: hoewel er niet hard gereden wordt is er wel een gelijkmatige doorstroming en hoeft er niet vaak gestopt te worden.

gerelateerde projecten

Binnenhoek

Tiel