Traverse Dieren, Rheden

opdrachtgever

  • Gemeente Rheden
  • Provincie Gelderland

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Janneke Dries
  • Mieke van der Arend

ontwerp

2011-2012

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het dorp Dieren en de aangrenzende omgeving wordt doorsneden door een bundel infrastructuur van spoorlijn met station en provinciale weg. De toenemende intensiteit op de provinciale weg zorgt voor grote problemen met betrekking tot congestie, veiligheid en leefbaarheid. De infrastructuur domineert de kern van Dieren en manifesteert zich steeds sterker als barrière voor de noord-zuid relaties. Omdat Dieren strak tussen de IJssel en de Veluwe ligt zijn er geen alternatieve tracés voorhanden. Om de verkeersproblematiek te verbeteren is de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeente Rheden het (infrastructuur-) project Traverse Dieren gestart. Door de provincie zijn eerst verkeerskundige varianten opgesteld om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze varianten zijn vervolgens onderzocht in een Milieu Effect Rapportage (MER). Het door wUrck opgestelde Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit Traverse Dieren speelde een belangrijke rol om te komen tot een integrale afweging voor het Voorkeursalternatief. De bandbreedte aan varianten was groot: van een inpassing volledig op maaiveld, tot korte en lange tunnelvarianten. Naast de infrastructurele inpassing zag de gemeente kansen om de ruimtelijke kwaliteit rondom de Traverse te verbeteren. Door vanuit die kansen gedurende het afwegingsproces ‘ruimtelijk’ te blijven schetsen aan verkeerskundige varianten hebben we steeds de ruimtelijke consequenties van verkeerskundige en kostentechnische keuzes inzichtelijk kunnen maken. Mede dankzij dit ontwerpende onderzoek is uiteindelijk de meest ambitieuze variant gekozen en vastgesteld (variant 3a-lang). Het doorgaande verkeer wordt ontkoppeld van het lokale bestemmingsverkeer en via een 650 meter lang tunneltracé ‘onder het dorp door’ geleid. Op 2 plaatsen worden lokale noord-zuid routes hersteld door brede dekken in de open tunnel te plaatsen. Centraal in het lengteprofiel van het tracé wordt de open tunnelbak over een lengte van 275 meter overkluisd: hier ontstaat een nieuwe kans om het (intercity!)station Dieren op een ontspannen manier op maaiveldniveau met de oude dorpskern te verbinden. Het Ambitiedocument dient bij de verdere uitwerking vooral als naslagwerk bij de keuzes met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit nu en in de toekomst en voor de uitwerking in een ontwerphandleiding voor de traverse. Zo wordt gezorgd voor het behoud van de coherentie in de verschillende ruimtelijke plannen rondom de traverse.

gerelateerde projecten

Forum Noordas

Breda