Zorghuis Schoorweg, Papendrecht

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Papendrecht

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Arie-Jan Bakker
  • Kelvin Li

ontwerp

2020/21

in samenwerking met

  • Stichting Waardeburgh

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ouder worden in je eigen wijk
Een kleinschalige zorgvoorziening met een sterke inbedding in de fysieke en sociale structuur van de wijk, met oog voor de verschillende wensen van ouderen aangaande privacy, zelfstandigheid, maatschappelijke betrokkenheid en zorgbehoefte.

In opdracht van de Gemeente Papendrecht heeft wUrck een variantenonderzoek gedaan voor de inpassing van een zorgvoorziening van Stichting Waardenburg. De locatie, momenteel weinig florissant, tussen de Zernikelaan en de Schoorweg, huisvest nu nog een dagverblijf voor ouderen en een voormalige school in gebruik door een dansstudio.

De wijk Oosteind is een buurt waar het leven in het vroegere Papendrecht zich voltrok in een langgerekte slagenverkaveling en de historische Schoorweg herinnert aan het boerenleven op deze locatie in het verleden.

De opgave
De gemeente had bedenkingen bij de voorgestelde bouwmassa’s in eerdere studies. Bovendien willen ze bestaand groen behouden en versterken, een waterverbinding maken en de voor de woonzorginstelling benodigde parkeerbehoefte op eigen terrein gerealiseerd zien. Ze vroeg wUrck de opgave vanuit de disciplines stedenbouw, architectuur en landschap integraal aan te vliegen.

Ambities
De nieuwe zorgvoorziening vraagt om een volume dat enerzijds reageert op de hoogbouwflats langs de Zernikelaan en anderzijds aansluit op de schaal van de grondgebonden woningen met een kap langs de Schoorweg. De hoofdentree komt aan de zijde van de flats maar ook vanuit de wijk is een tweede entree voorzien.

Voor de locatie is een bomeninventarisatie gedaan en de meest waardevolle bomen worden in het plan geïntegreerd. De historische structuur van sloten langs de Schoorweg is in de loop der jaren onderbroken waardoor relatief veel stilstaand water aanwezig is. Met het herstellen van het watersysteem verbeteren we de waterkwaliteit. Door het toepassen van natuurvriendelijke oevers vergoten wij de biodiversiteit en het waterbergend vermogen. In de grotendeels verharde omgeving zorgt de groene inrichting ook voor een vertraging in de opwarming. De open entree-hof is groen ingericht met een natuurvijver.

De opgave vraagt om een hoogwaardige parkeeroplossing. In de plint op de begane grond is een compacte parkeergarage opgenomen voor bewoners die wordt ontsloten vanaf de Zernikelaan. Bezoekers maken gebruik van de overcapaciteit op de parkeerplaatsen langs de flats. De doelgroep zal echter veelal de fiets gebruiken en dit wordt dan ook gestimuleerd.

Voorkeursmodel
Drie studiemodellen zijn gewogen in nauw overleg met de stakeholders. Het voorkeursmodel heeft uiteindelijk 32 zorgkamers (á 35m2) gegroepeerd in twee clusters en 40 zorgappartementen (á 70m2). De zorgkamers zijn per zorgcluster georganiseerd in twee verdiepingen rondom een patio. Elke patio is een sociaal veilige (buiten)ruimte met zijn eigen sfeer. In het hogere bouwdeel bevinden zich de zorgappartementen met een corridor-ontsluiting. Op de noordwesthoek bevindt zich een bescheiden hoogteaccent richting het bestaande parkje.

De bouwkundige opzet is zo dat met een eenvoudige aanpassing twee zorgkamers omgebouwd kunnen worden naar één zorgappartement of andersom. Het programma is door deze ingebouwde flexibiliteit uitermate toekomstbestending.

Voorzieningen
De plint met gemeenschappelijke voorzieningen (totaal ca. 1.200m2) werkt als verbindend element. In deze plint komen een ontmoetingsruimte, een restaurant, een buurtcafé en de dansstudio. Een deel van de ruimten is multifunctioneel waardoor bijvoorbeeld ook de wijkvereniging een plek kan krijgen. Op deze manier is zorgt de plint voor levendigheid overdag maar ook in de avonduren.

De zorgvoorziening stimuleert ontmoeting op allerlei niveaus. Of het nu gaat om de besloten patio’s, de openbare, levendige plint met zijn alzijdige oriëntatie of de corridor in de wintertuin die eindigt op het gemeenschappelijke dakterras voor de meer zelfstandige bewoners. De routes door het gebouw zijn zo geënsceneerd dat men elkaar tegenkomt en spontane ontmoetingen tot stand komen. Als een puzzelstuk verbindt het de verschillende wijkonderdelen.

De visie op duurzaamheid is om de ontwikkeling vanuit de integrale aanpak te benaderen, waar de ambitie op de hoofdthema’s energie(transitie), toekomstbestendig bouwen en klimaatadaptatie toetsbaar inzage zullen geven op het projectresultaat: een veilige, gezonde en natuurpositieve leefomgeving.