Buitenruimte Brede Zorgschool, Tiel

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Tiel

planteam

  • Oriol Casas Cancer
  • Paul Kersten
  • Siske van Hoof

ontwerp

2011-2012

oplevering

2013

in samenwerking met

  • Rod'or Advies
  • Haasnoot Bruggen bv

fotografie

Jan de Vries

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zorgomgeving
Het inrichtingsplan voor de buitenruimte van brede zorgschool De Cambier in Tiel sluit in drie richtingen aan bij de verschillende karakters van de omgeving.

Afstemming van functie en context
Op De Cambier wordt speciaal onderwijs gegeven en zorg verleend aan leerlingen en cliënten. Deze functie leidt tot specifieke eisen ten aanzien van het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Daar komt bij dat de locatie gekenmerkt wordt door uiteenlopende karakters in de verschillende windstreken. Het was dus zaak functie en context strategisch op elkaar af te stemmen.

Voorplein
Aan de zuidzijde van de school is het Voorplein ontworpen. Dit is het representatieve en logistieke hart van de buurt en hét adres van de school. Het halen en brengen van de kinderen in het speciale onderwijs is een operatie die gebaat is bij een strakke organisatie en een helder verloop. Dat verklaart de aanwezigheid van de ruime verkeersstrook, die is geïntegreerd met het parkeerterrein voor de school en het naastgelegen winkelcentrum. Het Voorplein is een vlakke, obstakelvrije ruimte. Het is door middel van vier strips gestructureerd. Deze strips zijn van natuursteen en zijn de dragers voor de verlichtingsmasten, bomen en hagen. Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen is de entreezone van de school afgeschermd van de verkeersstrook met hekken en speciaal, bolvormig straatmeubilair.

Parkje
Aan de noordzijde bevindt zich het Parkje. Dit wordt als speelruimte voor de school gebruikt en heeft met zijn gras en fruitbomen een groen karakter. De ruimte is ingericht met natuurlijke speelvoorzieningen, waaronder hergebruikte stammen van bomen die op het bouwterrein zijn gekapt. Door een brede, maar lage haag (i.p.v. hoog en smal) wordt het visuele contact met de omgeving gewaarborgd en krijgt het Parkje een openbaar karakter. Het Parkje bevat ook een moestuin.

Schoolplein met Cruyff Court
Op het schoolplein is – uniek in de wereld – een cirkelvormig Cruyff Court gerealiseerd, met extra speeltoestellen aan weerszijden van het voetbalveldje. De verschillende speeltoestellen worden aan verschillende kleuren gekoppeld waardoor de drie delen van het sportveld elk een eigen sfeer krijgen.

Hof
Ten westen van de school ligt een zone die de Hof is gedoopt. Langs deze zone loopt een doorgaande fietsroute, maar zijn ook parkeerplaatsen gemaakt, voor zowel het schoolpersoneel als de bewoners van de woningen die in het project zijn opgenomen. De ruimte is vormgegeven volgens het principe van de ‘fietsstraat’. Dit principe garandeert een veilig profiel voor zowel fietsers als bestemmingsverkeer.

Stoep
Tenslotte is er een zone die de Stoep is genoemd. Dit is een veilige zone rondom de school, aan zowel de zuid- als westzijde. Het is een voetgangerszone, vrij van verkeer en met een duidelijke relatie met de school. De fietsnietjes en de verlichting bevinden zich hier. Ook is het de zone waar zich de entrees van zowel de school als de appartementen bevinden.

Brug
Een terugkerend motief in het project is de bol- of cirkelvorm, die oorspronkelijk voortkwam uit de geplande naam van de school (het Bolwerk), maar intussen een eigen leven is gaan leiden. Behalve in het straatmeubilair en het Cruyff Court komt deze vorm onder andere terug in de verlichting, in ornamenten aan de gevel van het gebouw en in de balustrades van de brug naar het winkelcentrum. Het ontwerp van de brug is gemaakt in samenwerking met Haasnoot Bruggen.

gerelateerde projecten

CS Vincent van Gogh

Assen

Buitenruimte OBS Koolhoven

Tilburg