SAA A9, Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel

opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat Noord-Holland

planteam

  • Ernst van Rijn
  • Paul Kersten
  • Danli Sheng
  • Svet Gavrilov
  • Sacha Buck
  • Siske van Hoof

ontwerp

vanaf 2011

oplevering

2013

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Noordvleugel van de Randstad kent een grote economische en ruimtelijke dynamiek, met enerzijds Schiphol, de Zuid-as en Amsterdam Zuid-oost als belangrijke aanjagers en anderzijds Almere dat naar verwachting zal uitgroeien tot de vijfde stad van Nederland. Het SAA project behelst de verbreding en de stroomlijning van de ruggengraat van de Noordvleugel, het snelwegtracé Schiphol Amsterdam Almere.

In opdracht van Rijkswaterstaat en in samenspraak met diverse stakeholders – waaronder alle gemeentes langs het tracé – is een inventariserende en analyserende Verkenningenstudie gemaakt voor het SAA tracé tussen de knooppunten Diemen en Badhoevedorp, tevens onderdeel van de A9. In vervolg hierop worden door wUrck Esthetische Programma’s van Eisen opgesteld ten behoeve van de DBFM aanbestedingen van twee deeltracés, de A9 Gaaperdammerweg en de A9 Holendrecht- Badhoevedorp.

Deze twee deeltracés vormen samen de zuidelijke tangent van de Amsterdamse stadsregio. De combinatie van een diverse reeks van herkenbare landschappelijke eenheden en een al meer dan vijftig jaar consequent volgehouden verstedelijkingsmodel – de lobben van Amsterdam – heeft hier geleid tot een bijzonder collagelandschap, dat op bijna filmische wijze door de A9 wordt ‘aangesneden’. Het behoud van deze kwaliteit vormt een belangrijke onderlegger voor de plannen.

Naast een groot aantal uit te breiden of te vervangen kunstwerken en een reeks aan inpassingsopgaven wordt het meest opvallende onderdeel van beide deelprojecten gevormd door een ‘landtunnel’. Deze verdiept gesitueerde overkluizingen van de snelweg nemen niet alleen de hinder voor de omwonenden voor een belangrijk deel weg maar bieden tevens de mogelijkheid voorheen gescheiden stadsdelen opnieuw met elkaar te verbinden. Voor de weggebruiker wordt de doorkruising van de twee stedelijke lobben gecondenseerd tot de tunnelpassage, geaccentueerd door karakteristieke fragmenten ter weerszijden. De tunnelmonden vormen het nieuwe gezicht van beide stedelijke gebieden aan het Rijkswegennetwerk. De kenmerkende contrastrijke afwisseling langs het tracé wordt daarmee potentieel nog sterker.

Binnen het door wUrck gedefinieerde kader worden de gegadigden van de aanbesteding uitgedaagd de ‘A9 stijl’ te ontwikkelen. Een elegant brugranddetail vormt hiervan de kern, die tevens de samenhang in vormgeving tussen beide onafhankelijk aan te besteden deeltracés garandeert.

gerelateerde projecten

Forum Noordas

Breda

N322

Beneden-Leeuwen / Druten