wUrck gaat met aannemerscombinatie Comol5 aan de slag met de Rijnlandroute

datum

10.02.2017

ga naar project:

De Rijnlandroute is de benaming van een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en Katwijk. De aanleg is noodzakelijk vanwege het gebrek aan kwalitatief goede Oost-Westverbindingen in de regio en de toenemende verkeersdruk op de N206 door Katwijk en Leiden. De regio Holland Rijnland investeert de komende jaren in het behouden en versterken van haar positie in de Randstad. Het is immers een sterke economische regio met een grote variatie aan bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Een groot en veelzijdig infrastructureel project
De gunning voor het eerste deel van de bouw van de Rijnlandroute is deze week definitief gegund aan de aannemerscombinatie Comol5 (Mobilis, Croonwolter&dros, VINCI en DEME). De partij gaat nu samen met wUrck aan de slag met het ontwerp. De Rijnlandroute is een groot en veelzijdig infrastructureel project met een veelheid aan (landschaps-) architectonische (deel-) opgaven. Een opgave die uitstekend bij wUrck past omdat het ruime ervaring heeft in complexe opgaven waar architectuur en landschap in elkaar verweven zijn, zoals de A9 in Amstelveen, de Zeesluis in IJmuiden en de Zuidelijke Ringweg Groningen.

Integratie met de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving
De ambitie is om de vormgeving van het project Rijnlandroute onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit te laten zijn. In het gebied bevinden zich naast waardevolle landschappelijke cultuurhistorische lijnen ook de eeuwenoude Rijn en bijzondere historische molens. De ultieme opgave voor dit project is daarom de nieuwe weg op te laten gaan in zijn omgeving.

Masterplan voor het gehele trac├ę
Om de integraliteit en afstemming te bewaken gaat wUrck de komende weken in een masterplan alle architectonische principes vastleggen voor de kunstwerken, de wegelementen en de inpassing in het landschap. Het Masterplan bevat het ontwerp voor het gehele trac├ę waarbij landschap, weg, kunstwerken en wegelementen zijn ge├»ntegreerd. De ruimtelijk kwaliteit wordt┬ámet vier kernbegrippen verbonden: vormgeving, integraliteit, duurzaamheid en functionaliteit. Daarna wordt het plan uitgewerkt in deelgebieden van VO t/m DO. Ook zal wUrck betrokken blijven in de uitvoeringsfase.

De Rijnlandroute zal naar de huidige planning in 2022 klaar zijn.

Afbeelding boven: Het deels boven de grond liggende dienstgebouw (onderdeel van de opdracht Rijnlandroute) voegt zich naar het landschap en laat zien dat het ontwerp geïntegreerd wordt met de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving.