Meerrijk Blok C1/2/6/7, Eindhoven

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • Ten Brinke Vastgoedontwikkeling

planteam

 • Ernst van Rijn
 • Arie-Jan Bakker
 • Tom Raats
 • Antoine Griffon
 • Antonis Athanasiou
 • Kelvin Lee

ontwerp

2019

oplevering

2023

in samenwerking met

 • IMd
 • Volantis
 • Ten Brinke Bouw

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Samenhang en vergroening
Meerrijk, het voorzieningencentrum van de Eindhovense wijk Meerhoven, vormt een compacte stedelijke kern aan het landschapspark Meerland, die als ‘monoliet’van veraf zichtbaar is. Blokken C1/2/6&7 vormen de afronding van het zuidelijk deel. Voortschrijdend inzicht leidt tot een grotere rol voor het groen, de natuur neemt bezit van de monoliet.

Stadskroon
Het park Meerland vervult een centrale rol in het nieuwe Eindhovense stadsdeel Meerhoven. Meerrijk, het voorzieningencentrum van de wijk, verheft zich van veraf zichtbaar in het glooiende parklandschap, als een sculpturale ‘stadskroon’. Wat zich van veraf voordoet als een oranjerode monoliet, toont bij benadering steeds meer facetten. Het centrum herbergt een stedelijk interieur: verschillende entreeroutes ontsluiten een afwisselende aaneenschakeling van pleinen, straten, poorten, hoven en terrassen. Het gelaagde stedelijke landschap is een samenspel van slangvormige bouwlichamen die opkrullen tot sculpturale bouwblokken, op een gemeenschappelijke plint. Een geschakeerde menging van woningen, winkels en voorzieningen brengt het compacte centrum tot leven.

In 2006 maakte wUrck het masterplan voor Meerrijk en realiseerde daaropvolgend blok A aan de oostelijke entree van het centrum. Vanaf 2017 werkt wUrck met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling aan de voltooiing van de stadskroon van Meerhoven. In 2021 resulteerde dit in de realisatie van blok C3 en naar voorzien in 2023 wordt blok C gecompleteerd met 17 eengezinswoningen langs het water (bouwdeel C1/2) en 138 appartementen, waaronder een zestienlaagse toren, met een grote variatie in woninggrootte en -type (bouwdeel C6/7).

Ensemble
Blok C1/2/6/7 bouwt door op het Masterplan voor Meerrijk en completeert bouwdeel C als samenhangend ensemble van torens, middelhoogbouw en eengezinswoningen. Anders dan in het oorspronkelijke plan komt er geen groot gezondheidscentrum in het binnenhof van het blok maar omsluiten de woningen een als collectieve tuin ingerichte binnenhof op het niveau van het voetgangersmaaiveld van het centrum. Hierdoor ontstaat de voor Meerrijk nieuwe opgave om met voornamelijk appartementen op de begane grond een goede stedelijke plint te maken aan het openbaar gebied. Door een slimme omkering van de basisplattegrond krijgen de appartementen in de plint een voordeur met ‘Delftse stoep’ aan de openbare straat en een privé-tuin aan de hofzijde. Aan het Meergras, een brede voetgangersstraat die leidt naar het centrale plein van Meerrijk, krijgt de plint van het blok een tweelaags karakter, afgestemd op de maat van de openbare ruimte.
De actieve relatie tussen gebouw en straat wordt verder vormgegeven door de transparante entrees van de hoger gelegen appartementen die zich ‘breed maken’ onder een prominente metselwerk luifel op de hoek van het blok. Multifunctionele ‘huiskamers’ als ontmoetingsruimte voor de bewoners en gezamenlijke fietsenbergingen geven daarbij een eigentijdse invulling aan de plint als intermediair tussen openbaar, collectief en privé.

De gelaagd opgebouwde toren van bouwdeel C – inmiddels tot Hooghe Heer gedoopt – bepaalt in samenspel met de reeds gerealiseerde torens van de andere bouwdelen het finale silhouet van Meerrijk als stadskroon in het park. Binnen het blok gaat de zestienlaagse toren een visuele relatie aan met de middelhoogbouw van blok C3, zij vormen de twee verwante ‘polen’ van het sculpturale bouwlichaam rond de hoftuin, uitkijkend over het park.

Qua opzet vergelijkbaar met de reeds gerealiseerde blokken van Meerrijk geven de drielaagse waterwoningen (C1/2) vorm aan de parkzoom van blok C.

De materialisering, beeldtaal en detaillering van blok C3 komen terug in de blokken C1/2 en 6/7 en zorgen voor sterke samenhang binnen het deelplan. Ook hier wordt het beeld bepaald door lichtgevoegd, gemêleerd oranje metselwerk, afgewisseld met oranjerode horizontale banden en verticale ‘raamgroeven’. De uitstekende penanten naast de raamopeningen zorgen net als bij C3 voor een subtiel textuur die de gevels tot leven brengt. De verbinding met het in de eerste fase van Meerrijk gerealiseerde blok C4/5 wordt gelegd door de karakteristieke bruinrode lamellenhekwerken van de balkons op de onderste zes lagen van het blok.

Vergroening
Voortschrijdend inzicht vraagt om een andere invulling van de openbare en collectieve buitenruimte dan in eerdere fasen. Met vergroening wordt niet alleen ingespeeld op actuele thema’s als duurzaamheid en hittestress maar ook ontstaat een aangename verzachting van het stedelijk interieur van Meerrijk: de natuur krijgt greep op de monoliet…
De hoftuin in het midden van het blok, waaraan ook de buitenruimte van een kinderdagverblijf is gelegen, wordt groen ingericht als gemeenschappelijke buitenruimte voor de bewoners. Een ‘colonnade’ van metselwerkpenanten fungeert als ruimtelijk kader van de tuin en geeft vorm aan de overgang naar de achtergelegen bouwdelen en privé-buitenruimten. Een poort articuleert de overgang tussen de semi-openbare hof en openbare straat.

De woonstraat Meerring wordt verlevendigd met stevige plantvakken voorzien van cortenstalen randen. Deze groene coulissen maken de straat tot een aangename verblijfsruimte en maskeren het directe zicht in de onderliggende parkeergarage. Als overgang van de openbare ruimte naar de individuele woning krijgt elk appartement op de begane grond een stoepzone, een semi-private buitenruimte naast de voordeur, gedefinieerd door een metselwerk plantenbak geïntegreerd in de architectuur van het blok. Klimplanten beklimmen de gevel vanuit de plantenbak middels cortenstalen geleideprofielen. De waterwoningen aan de andere kant van de straat worden eveneens voorzien van een Delftse stoep en het entreekader van de appartementen wordt bekroond met plantenbakken. Zo ontstaat een stedelijk interieur dat groener en zachter is dan in de eerdere fasen van Meerrijk en veel meer uitnodigt tot verblijven en ontmoeten.
Ook de parkzoom van het blok krijgt een zachter en groener karakter dan in de eerder fasen. Om een geregisseerde groene overgang te maken naar het water bestaat de buitenruimte van de eengezinswoningen uit twee delen: een architectonisch ingekaderd en beschut terras en een groene tuin eindigend met een optionele houten vlonder in een rietkraag. Stevige plantenbakken fungeren als erfscheidingen die voor voldoende privacy zorgen en tegelijk het groene karakter van de zone waarborgen. Het groene dak van de woningen tenslotte vormt als het ware de voortuin van de achtergelegen appartementen.

gerelateerde projecten

Meerrijk Waterplein

Eindhoven

Meerrijk Blok C3

Eindhoven

Meerrijk Blok A

Eindhoven

Meerrijk

Eindhoven

Meerrijk Openbare Ruimte

Eindhoven