nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Forum Erasmianum: veelbelovende 2e plaats… < >

datum

21.09.2007

In juni 2007 vroeg de Erasmus Universiteit Rotterdam de bureaus CIMKA, Juurlink & Geluk, Mecanoo, West 8 en wUrck om ideeën te ontwikkelen voor een vernieuwde internationaal georiënteerde campus met stimulerende ontmoetings- en verblijfsplekken: ‘een nieuw hart voor de Woudestein campus’.

Op 21 september heeft de jury namens het College van Bestuur twee plannen uit de inzendingen geselecteerd waarmee zij in het vervolgtraject verder wil. Na rijp beraad is de inzending van Juurink & Geluk (i.s.m. Sputnik) door de jury uitgekozen als winnaar, zij werken hun visie op de campus het komende half jaar verder uit tot een Masterplan. De inzending vanwUrckis op de tweede plaats geëindigd vanwege de totaalvisie en de aantrekkelijke ontmoetingsruimte die wordt voorgesteld in het hart van de campus. De Universiteit heeft daarom de intentie uitgesprokenwUrckte betrekken bij de concrete uitvoeringsopgaven die volgen op het Masterplan.