nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Gecreëerd Landschap < >

datum

22.09.2016

ga naar project:

Blixembosch Noordoost: op het eerste gezicht een hopeloos restgebied tussen de generieke, introverte 90er jaren uitbreidingswijk en het vernieuwde (en verschoven) knooppunt Ekkersrijt. In 2008 zijn we gestart met de planvorming voor 450 woningen. Sleutel in het ontwerp was de introductie van het “gecreëerde landschap”. Bestaande en nieuwe geluidswallen werden (her)gebruikt om een sterk groen decor voor de woningen te realiseren in twee woonmilieus: wonen óp de wal, in “De Terrassen”, met spectaculaire uitzichten over de stad Eindhoven; en wonen in de luwte van de wal in “De Velden”.

Intussen is het woongebied “De Velden” (ca. 160 woningen) nagenoeg gerealiseerd en komen de bewoners via de 2 km lang gebogen oprijlaan door hun eigen landschapspark thuis. De autovrije woonstraten dwars op de wal zijn besloten en intiem, met name vanwege de zorgvuldige oriëntatie op bestaand groen. Aan het eind van ieder woonhof kan je de wal beklimmen en een wandeling maken over de kruin van de wal, inmiddels een ecologische parel in de stad, zwevend boven de daken van je buurt.

Klik links onder ‘project’ voor meer informatie en recente foto’s van Blixembosch Noordoost.