nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Matchmaking Turkije < >

datum

24.09.2012

Persbericht

wUrck is samen met 7 andere bureaus door de Bond van Nederlandse Architecten geselecteerd voor de deelname aan een matchmaking-workshop in Istanbul. Onze gezamenlijke ervaring wordt ingezet om mede sturing te geven aan de heftige economische en ruimtelijke dynamiek van een land in opkomst.

Tijdens de workshop werken Nederlandse en Turkse architecten samen aan een concrete opgave in Istanbul. De workshop is het startpunt van een langdurig matchmakingtraject tussen Nederlandse bureaus en Turkse opdrachtgevers, maar ook tussen Nederlandse bureaus en Turkse partnerbureaus. Via deze blog zullen we u op de hoogte blijven houden.