nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Gijs Wolfs >

name

Gijs Wolfs

function

partner / urban designer / architect

curriculum vitae

e-mail

Gijs Wolfs (1962) is als architect afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in 1989. Vanaf 2005 staat hij ook geregistreerd als stedenbouwkundige bij de Stichting Bureau Architectenregister. Sinds 2006 is hij mede-oprichter/partner van wUrck.

Vòòr de oprichting van wUrck was hij projectarchitect bij VHP s+a+l in Rotterdam. Vanuit een generalistische ontwerphouding is hij actief geweest binnen de verschillende ontwerpdisciplines en op alle schaalniveaus. Als architect was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de realisatie van het transferium Barneveld-Noord (2005); als stedenbouwkundig projectleider voor de uitwerking van het concept Deltametropool voor de 5de Nota Ruimtelijke Ordening (2002).

Tussen deze uiterste ontwerpschalen in is hij als stedenbouwkundige auteur van verschillende uitbreidingslocaties, zoals de Bangert en Oosterpolder in Hoorn, Koolhoven in Tilburg en de Piekenhoef in Oss. Ook tekende hij als projectarchitect voor het Masterplan Scheldekwartier in Vlissingen. Dit plan is in 2006 als Nederlandse inzending genomineerd voor de European Planning Award. Een inzending voor een vergelijkbare opgave in de Noord-Duitse stad Lübeck is recent, als inzending voor een besloten prijsvraag, geselecteerd als winnend plan en voorgedragen voor realisatie.

Zijn affiniteit met het regionaal ontwerp blijkt voornamelijk uit de winnende prijsvraaginzending voor de EO Weijersstichting (Inside Randstad Holland, Laddermetropool, 1995) en de Prijs Stedelijke Vernieuwing van de Provincie Zuid-Holland (LeveNdeStad!, Terug naar de Kust, 2004). Met name de koppeling tussen thema’s stedelijke ontwikkeling, watermanagement, economie en mobiliteit werd in deze plannen gewaardeerd. Hij voelt zich als ‘ontwerpend regisseur’ daarom bij uitstek thuis in complexe, multidisciplinaire,stedelijke opgaven.

Terugkerend thema is het besef dat mobiliteitsinfrastructuur een van de meest directe sturingsinstrumenten is in het regionale (stads)landschap. Ontwerpen met en van infrastructuur heeft daarom zijn bijzondere aandacht.

Weg van de Toekomst

Oss

Wall-Hafen-Stadt

Lübeck

Transferium Barneveld Noord

Barneveld

Scheldekwartier

Vlissingen