Blixembosch Noordoost, Eindhoven

bekijk projectblad

client

 • Gemeente Eindhoven
 • Rabo Bouwfonds
 • Hurks Vastgoed

team

 • Paul Kersten
 • Jakob Grambow
 • Gijs Wolfs
 • Mieke van der Arend
 • Sjoerd van der Linden
 • Janneke Dries
 • Artist impression: Ad Roefs

design

2007 - 2009

completion

2018

in co-operation with

 • BPD
 • Hurks Vastgoed Ontwikkeling
 • Diederendirrix

photography

Jakob Grambow

News

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wallenlandschap
De inzet van twee geluidswallen – een oude en een nieuwe – geeft de nieuwe woonbuurt Blixembosch Noordoost in Eindhoven een eigen identiteit.

Decor
Door de aanleg van het snelwegenknooppunt A50/A58 ontstond ruimte om de wijk Blixembosch in het noordoosten uit te breiden met een nieuwe woonbuurt van ca. 450 grondgebonden woningen.
In samenwerking met de gemeente Eindhoven, Hurks Vastgoedontwikkeling en BPD is een stedenbouwkundig plan voor Blixembosch Noordoost opgesteld. Bij de verdere uitwerking van het plan naar een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan (DOSP) en het maken van een beeldkwaliteitsplan is Diederendirrix aan het planteam toegevoegd.

De nieuwe woonbuurt wordt onderdeel van de bestaande wijk, maar krijgt ook een eigen identiteit. Daartoe is een nieuwe geluidswal toegevoegd aan de reeds bestaande, waarmee een wallenlandschap ontstaat dat het decor vormt voor de nieuwe woningen. Dit landschap wordt gecompleteerd met een laagte (een natte plek) als aanvullende verbinding tussen de omliggende natuurgebieden Aanschot en Esperheide. Het ‘gecreëerde landschap’ dat zo is ontstaan vormt de gezamenlijke drager van de woonbuurt.

Twee werelden
Het plan omvat twee woongebieden – de Terrassen en de Velden – die de wallen als een gemeenschappelijke drager hebben. Deelgebied de Velden ligt aan de beboste zuidflank van de oude geluidswal en is inmiddels gerealiseerd. De woningen zijn als het ware in de geluidswal geschoven en de autovrije straten eindigen altijd bij een trap die naar de top van de wal leidt.

Voor deelgebied de Terrassen stelt het plan woningen voor op de op het zuiden gerichte helling van een nieuwe geluidswal. Het bouwen op de wal creëert ruimte voor meer groen in het plangebied, terwijl de hoogteverschillen in het landschap aanleiding zijn om een voor Nederlandse begrippen unieke verkaveling te maken. Vanaf de nieuwe geluidswal reikt het uitzicht bovendien tot aan de Eindhovense binnenstad. Beide deelgebieden ontlenen hun kwaliteiten aan het hoogteverschil, maar ieder op een eigen, karakteristieke manier.

related projects

Koolhoven

Tilburg